Na początku najbliższego posiedzenia Sejmu – w środę, 7 listopada o 14:00 – posłowie zajmą się poprawkami Senatu do ustawy o wolnym 12 listopada. Rozpatrywanie tego punktu potrwa 15 minut, następnie od razu odbędzie się blok głosowań, w czasie którego będą głosowane wspomniane poprawki. Następnie ustawa trafi do prezydenta, który zapewne szybko ją podpisze – tak, by mogła niezwłocznie zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw.