Live

100 spotkań na osiedlach z Jakim. Jutro rusza masowa akcja kandydata PiS

100 spotkań na osiedlach z Jakim. Jutro rusza masowa akcja kandydata PiS

Jak dowiaduje się 300POLITYKA, jutro rano Patryk Jaki ogłosi początek akcji #100imyPodBlokiem, czyli 100 spotkań na osiedlach z kandydatem PiS na prezydenta Warszawy.  Konferencja prasowa w tej sprawie ma odbyć się jutro o 8:50. Ma to być sposób na dotarcie do osób, które do tej pory nie brały udziału w wyborach. Akcji ma towarzyszyć kampania door-to-door, czyli odwiedzanie wyborców w mieszkaniach.

Zdrojewski sugeruje, że PO i Nowoczesna w poniedziałek ostatecznie zdecydują ws kandydata na prezydenta Wrocławia

Zdrojewski sugeruje, że PO i Nowoczesna w poniedziałek ostatecznie zdecydują ws kandydata na prezydenta Wrocławia

– Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, jak wiemy przynależy ona do Nowoczesnej, która w porozumieniu z PO wkaże wspólnego kandydata – mówił Bogdan Zdrojewski w FpF.

– Sutryk w znacznym stopniu spełnia moje oczekiwania. Spośród kandydatów wyróżnia się kompetencjami i związkami z samorządem – mówił Zdrojewski.

– Cenię kompetencję Ujazdowskiego, ale to przede wszystkim kompetencje na ambasadora albo ministra, ale nie na prezydenta miasta – dodawał polityk PO.

– PiS nie szuka gospodarzy, tylko namiestników, musimy szukać takich sojuszników, którzy gwarantują, że ta samorządność będzie obroniona – mówił.

Zdrojewski: Głosowałbym chętnie na Tuska w wyborach prezydenckich ale nie wiem czy to jest dobre życzenie dla niego

Zdrojewski: Głosowałbym chętnie na Tuska w wyborach prezydenckich ale nie wiem czy to jest dobre życzenie dla niego

– Czasami się spotykam z Donaldem Tuskiem w Brukseli. Bardzo przydałby się na polskiej scenie politycznej ale teraz sprawuje dużo ważniejszą funkcję, którą musi wypełnić do końca i wtedy się będziemy zastanawiali. Ale z pewnością na emeryturę się nie wybiera. Głosowałbym chętnie na niego w wyborach prezydenckich ale nie wiem czy to jest dobre życzenie dla niego – mówił Bogdan Zdrojewski w FpF.

Zdrojewski: 500+ jest wartością na którą razem z PSL, Platforma pracowała, by Polskę było na to stać

Zdrojewski: 500+ jest wartością na którą razem z PSL, Platforma pracowała, by Polskę było na to stać

– Nie wystarczy być anty-PiSem. Chodzi o to, żeby budować nie tylko alternatywę programową ale i wartości. SN wykonał akt mądrej desperacji ale na opozycji spoczywa obowiązek obrony pozycji Polski w Europie a także budowanie takich przekazów, które są związane z pakietem socjalnym. 500+ jest wartością na którą razem z PSL, PO pracowała, by Polskę było na to stać. To, żeby 500+ było możliwe, trzeba było wybronić Polskę z kryzysu ekonomicznego i PiS na tym skorzystał i dobrze, że skorzystał – mówił Bogdan Zdrojewski w FpF.

Laskowski: Spodziewaliśmy się takiego oświadczenia Kancelarii Prezydenta

Laskowski: Spodziewaliśmy się takiego oświadczenia Kancelarii Prezydenta

Spodziewaliśmy się takiego oświadczenia [Kancelarii Prezydenta]. Trudno się dziwić, że ono zapadło czy zostało opublikowane. My uważamy, że postąpiliśmy zgodnie z prawem. Wskazano bardzo szczegółowo przepisy prawa, na podstawie których takie orzeczenie zapadło. Jest uzasadnienie, rozbudowany wywód prawniczy. Podzielam ten pogląd. Uważam, że były pełne podstawy do wydania takiego postanowienia i takiego zabezpieczenia czy wstrzymania wykonywania określonych przepisów – mówił Michał Laskowski w rozmowie z Anitą Werner w „Faktach po faktach” TVN24.

Laskowski o 14 sędziach SN: Te osoby nie przechodzą w stan spoczynku, mogą normalnie orzekać aż do zakończenia procedury

Laskowski o 14 sędziach SN: Te osoby nie przechodzą w stan spoczynku, mogą normalnie orzekać aż do zakończenia procedury

Tak trzeba to rozumieć. Te osoby [sędziowie SN, którzy ukończyli 65 rok życia] nie przechodzą w stan spoczynku, mogą normalnie orzekać aż do zakończenia tej procedury – mówił Michał Laskowski w rozmowie z Anitą Werner w „Faktach po faktach” TVN24. Jak dodał, takich sędziów jest 14.

Laskowski: Chodzi nam o to, żeby zwrócić się do niezależnego, odrębnego, zagranicznego organu, zgodnie ze wszystkimi regułami prawa europejskiego

Laskowski: Chodzi nam o to, żeby zwrócić się do niezależnego, odrębnego, zagranicznego organu, zgodnie ze wszystkimi regułami prawa europejskiego

Sytuacja jest taka, że gdyby tego orzeczenia [o zawieszeniu przepisów w ustawie o SN o przechodzeniu sędziów w stan spoczynku] nie było, to po prostu zanim Trybunał Sprawiedliwości UE zdążyłby odpowiedzieć na te pytania, to prawdopodobnie sprawa sędziów, którzy skończyli 65 rok życia, byłaby już po prostu realnie rozwiązana, byłby to już tylko problem czysto teoretyczny. Chodzi o to, żeby tak właśnie nie było. Nie po to rozstrzygamy różne wątpliwości, nie po to zajmuje się TSUE, żeby snuć jakieś teoretyczne, akademickie rozważania, tylko żeby po prostu rozwiązać ten problem. Chodzi nam właśnie o to, żeby zwrócić się do niezależnego, odrębnego, zagranicznego organu, zgodnie zresztą ze wszystkimi regułami prawa europejskiego i zgodnie z zasadami, które w UE obowiązują, z prośbą o rozstrzygnięcie tego zagadnienia – mówił Michał Laskowski w rozmowie z Anitą Werner w „Faktach po faktach” TVN24.

KPRP w oświadczeniu: Działanie SN jest próbą obejścia ustawy o SN. Prawnie bezskuteczne i nie wywierające skutku prawnego

KPRP w oświadczeniu: Działanie SN jest próbą obejścia ustawy o SN. Prawnie bezskuteczne i nie wywierające skutku prawnego 

W ocenie Kancelarii Prezydenta RP, dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec Prezydenta RP, ani jakiegokolwiek innego organu“ – pisze w oświadczeniu Kancelaria Prezydenta.

Należy ponadto zauważyć, że dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego jest próbą obejścia przez Sąd Najwyższy przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Meritum pytań prejudycjalnych jest związane ze statusem sędziów wchodzących w skład składu orzekającego, a do rozstrzygania spraw dotyczących sędziów Sądu Najwyższego władna jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, jeszcze nie obsadzona

Działania Sądu Najwyższego uznajemy za prawnie bezskuteczne i nie wywierające skutku wobec Prezydenta RP“ – dodano.

Johann o postanowieniu SN: Nie istnieje instytucja zawieszenia przepisów. To jakaś kombinacja w Sądzie Najwyższym

Johann o postanowieniu SN: Nie istnieje instytucja zawieszenia przepisów. To jakaś kombinacja w Sądzie Najwyższym

Nie istnieje taka instytucja [zawieszenia obowiązywania przepisów przez SN]. Parlament może na jakiś czas wprowadzić nieobowiązywanie ustawy, ale musi to zrobić drogą ustawową, a nie poprzez decyzję organu administracyjnego, czy sądowego. To jest głębokie nieporozumienie. To nie ma nic wspólnego z procedurą cywilną” – powiedział w rozmowie z portalem wpolityce.pl wiceprzewodniczący KRS, Wiesław Johann.

To zdumiewająca decyzja. Kompletnie tego nie rozumiem.Co ma wspólnego Kodeks Postępowania Cywilnego do kwestii wyborów sędziów? Powoływanie sędziów jest prerogatywą prezydenta i wprost wynika z konstytucji. Natomiast zasady powoływania sędziów określa ustawa. Jedyną ustawa określającą wybór sędziów to ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Procedura cywilna nie ma tu nic do gadania. To jakaś kombinacja w Sądzie Najwyższym” – dodawał.

Kaleta o decyzji SN: To sędziowski rokosz i kompletnie bezprawne działanie

Kaleta o decyzji SN: To sędziowski rokosz i kompletnie bezprawne działanie

Laskowski o kandydowaniu Muszyńskiego do SN: Niecodzienna sytuacja. Nie jest jakaś niezwykła, choć zaskakująca

Laskowski o kandydowaniu Muszyńskiego do SN: Niecodzienna sytuacja. Nie jest jakaś niezwykła, choć zaskakująca

Jest to bardzo niecodzienna sytuacja, aczkolwiek zdarzały się już w przeszłości sytuacje, kiedy sędziowie SN przechodzili do TK albo sędziowie NSA kandydowali do TK. Trudno mi to jakoś skomentować, biorąc pod uwagę osobiste predyspozycje pana kandydata, ale nie jest to jakaś niezwykła sytuacja, choć trochę zaskakująca. Jak się o tym dowiedziałem, to byłem trochę zaskoczony” – komentował kandydowanie tzw. sędziego-dublera TK Mariusza Muszyńskiego do SN rzecznik Michał Laskowski.

Laskowski: Treść postanowienia wysłana do KPRP i KRS. Oba organy powinny zgodnie z prawem zaprzestać dalszych działań

Laskowski: Treść postanowienia wysłana do KPRP i KRS. Oba organy powinny zgodnie z prawem zaprzestać dalszych działań

Treść tego postanowienia zostaje wysłana do Kancelarii Prezydenta i do kancelarii Krajowej Rady Sądownictwa i oba te organy zgodnie z prawem powinny zaprzestać dalszych działań w kwestii przedłużania, nieprzedłużania decyzji, itd. do czasu rozstrzygnięcia” – mówił na konferencji prasowej rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski.

Nie wiem, co zrobią te organy, ale zgodnie z przepisami prawa powinny stosować się do obowiązującego prawa, do decyzji 7 sędziów Sądu Najwyższego. Oczywiście, możemy sobie wyobrazić różne scenariusze, ale Sąd Najwyższy w tej sprawie nie wydaje żadnego rozstrzygnięcia, nie decyduje, że sędziowie pozostają, że jest to niezgodne z konstytucją. Sąd Najwyższy zadaje pytanie niezależnemu organowi, najwyższemu organowi sądowemu w Europie, który nie jest tu uwikłany w żadne spory, nie ma żadnych interesów osobistych” – dodawał