100 spotkań na osiedlach z Jakim. Jutro rusza masowa akcja kandydata PiS

2 tyg temu

100 spotkań na osiedlach z Jakim. Jutro rusza masowa akcja kandydata PiS

Jak dowiaduje się 300POLITYKA, jutro rano Patryk Jaki ogłosi początek akcji #100imyPodBlokiem, czyli 100 spotkań na osiedlach z kandydatem PiS na prezydenta Warszawy.  Konferencja prasowa w tej sprawie ma odbyć się jutro o 8:50. Ma to być sposób na dotarcie do osób, które do tej pory nie brały udziału w wyborach. Akcji ma towarzyszyć kampania door-to-door, czyli odwiedzanie wyborców w mieszkaniach.

2 tyg temu

Zdrojewski sugeruje, że PO i Nowoczesna w poniedziałek ostatecznie zdecydują ws kandydata na prezydenta Wrocławia

– Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, jak wiemy przynależy ona do Nowoczesnej, która w porozumieniu z PO wkaże wspólnego kandydata – mówił Bogdan Zdrojewski w FpF.

– Sutryk w znacznym stopniu spełnia moje oczekiwania. Spośród kandydatów wyróżnia się kompetencjami i związkami z samorządem – mówił Zdrojewski.

– Cenię kompetencję Ujazdowskiego, ale to przede wszystkim kompetencje na ambasadora albo ministra, ale nie na prezydenta miasta – dodawał polityk PO.

– PiS nie szuka gospodarzy, tylko namiestników, musimy szukać takich sojuszników, którzy gwarantują, że ta samorządność będzie obroniona – mówił.

2 tyg temu

Zdrojewski: Głosowałbym chętnie na Tuska w wyborach prezydenckich ale nie wiem czy to jest dobre życzenie dla niego

– Czasami się spotykam z Donaldem Tuskiem w Brukseli. Bardzo przydałby się na polskiej scenie politycznej ale teraz sprawuje dużo ważniejszą funkcję, którą musi wypełnić do końca i wtedy się będziemy zastanawiali. Ale z pewnością na emeryturę się nie wybiera. Głosowałbym chętnie na niego w wyborach prezydenckich ale nie wiem czy to jest dobre życzenie dla niego – mówił Bogdan Zdrojewski w FpF.

2 tyg temu

Zdrojewski: 500+ jest wartością na którą razem z PSL, Platforma pracowała, by Polskę było na to stać

– Nie wystarczy być anty-PiSem. Chodzi o to, żeby budować nie tylko alternatywę programową ale i wartości. SN wykonał akt mądrej desperacji ale na opozycji spoczywa obowiązek obrony pozycji Polski w Europie a także budowanie takich przekazów, które są związane z pakietem socjalnym. 500+ jest wartością na którą razem z PSL, PO pracowała, by Polskę było na to stać. To, żeby 500+ było możliwe, trzeba było wybronić Polskę z kryzysu ekonomicznego i PiS na tym skorzystał i dobrze, że skorzystał – mówił Bogdan Zdrojewski w FpF.

2 tyg temu

Laskowski: Spodziewaliśmy się takiego oświadczenia Kancelarii Prezydenta

Spodziewaliśmy się takiego oświadczenia [Kancelarii Prezydenta]. Trudno się dziwić, że ono zapadło czy zostało opublikowane. My uważamy, że postąpiliśmy zgodnie z prawem. Wskazano bardzo szczegółowo przepisy prawa, na podstawie których takie orzeczenie zapadło. Jest uzasadnienie, rozbudowany wywód prawniczy. Podzielam ten pogląd. Uważam, że były pełne podstawy do wydania takiego postanowienia i takiego zabezpieczenia czy wstrzymania wykonywania określonych przepisów – mówił Michał Laskowski w rozmowie z Anitą Werner w „Faktach po faktach” TVN24.

2 tyg temu

Laskowski o 14 sędziach SN: Te osoby nie przechodzą w stan spoczynku, mogą normalnie orzekać aż do zakończenia procedury

Tak trzeba to rozumieć. Te osoby [sędziowie SN, którzy ukończyli 65 rok życia] nie przechodzą w stan spoczynku, mogą normalnie orzekać aż do zakończenia tej procedury – mówił Michał Laskowski w rozmowie z Anitą Werner w „Faktach po faktach” TVN24. Jak dodał, takich sędziów jest 14.

2 tyg temu

Laskowski: Chodzi nam o to, żeby zwrócić się do niezależnego, odrębnego, zagranicznego organu, zgodnie ze wszystkimi regułami prawa europejskiego

Sytuacja jest taka, że gdyby tego orzeczenia [o zawieszeniu przepisów w ustawie o SN o przechodzeniu sędziów w stan spoczynku] nie było, to po prostu zanim Trybunał Sprawiedliwości UE zdążyłby odpowiedzieć na te pytania, to prawdopodobnie sprawa sędziów, którzy skończyli 65 rok życia, byłaby już po prostu realnie rozwiązana, byłby to już tylko problem czysto teoretyczny. Chodzi o to, żeby tak właśnie nie było. Nie po to rozstrzygamy różne wątpliwości, nie po to zajmuje się TSUE, żeby snuć jakieś teoretyczne, akademickie rozważania, tylko żeby po prostu rozwiązać ten problem. Chodzi nam właśnie o to, żeby zwrócić się do niezależnego, odrębnego, zagranicznego organu, zgodnie zresztą ze wszystkimi regułami prawa europejskiego i zgodnie z zasadami, które w UE obowiązują, z prośbą o rozstrzygnięcie tego zagadnienia – mówił Michał Laskowski w rozmowie z Anitą Werner w „Faktach po faktach” TVN24.

2 tyg temu

KPRP w oświadczeniu: Działanie SN jest próbą obejścia ustawy o SN. Prawnie bezskuteczne i nie wywierające skutku prawnego 

W ocenie Kancelarii Prezydenta RP, dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec Prezydenta RP, ani jakiegokolwiek innego organu“ – pisze w oświadczeniu Kancelaria Prezydenta.

Należy ponadto zauważyć, że dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego jest próbą obejścia przez Sąd Najwyższy przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Meritum pytań prejudycjalnych jest związane ze statusem sędziów wchodzących w skład składu orzekającego, a do rozstrzygania spraw dotyczących sędziów Sądu Najwyższego władna jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, jeszcze nie obsadzona

Działania Sądu Najwyższego uznajemy za prawnie bezskuteczne i nie wywierające skutku wobec Prezydenta RP“ – dodano.

2 tyg temu

Johann o postanowieniu SN: Nie istnieje instytucja zawieszenia przepisów. To jakaś kombinacja w Sądzie Najwyższym

Nie istnieje taka instytucja [zawieszenia obowiązywania przepisów przez SN]. Parlament może na jakiś czas wprowadzić nieobowiązywanie ustawy, ale musi to zrobić drogą ustawową, a nie poprzez decyzję organu administracyjnego, czy sądowego. To jest głębokie nieporozumienie. To nie ma nic wspólnego z procedurą cywilną” – powiedział w rozmowie z portalem wpolityce.pl wiceprzewodniczący KRS, Wiesław Johann.

To zdumiewająca decyzja. Kompletnie tego nie rozumiem.Co ma wspólnego Kodeks Postępowania Cywilnego do kwestii wyborów sędziów? Powoływanie sędziów jest prerogatywą prezydenta i wprost wynika z konstytucji. Natomiast zasady powoływania sędziów określa ustawa. Jedyną ustawa określającą wybór sędziów to ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Procedura cywilna nie ma tu nic do gadania. To jakaś kombinacja w Sądzie Najwyższym” – dodawał.

2 tyg temu

Kaleta o decyzji SN: To sędziowski rokosz i kompletnie bezprawne działanie

2 tyg temu

Laskowski o kandydowaniu Muszyńskiego do SN: Niecodzienna sytuacja. Nie jest jakaś niezwykła, choć zaskakująca

Jest to bardzo niecodzienna sytuacja, aczkolwiek zdarzały się już w przeszłości sytuacje, kiedy sędziowie SN przechodzili do TK albo sędziowie NSA kandydowali do TK. Trudno mi to jakoś skomentować, biorąc pod uwagę osobiste predyspozycje pana kandydata, ale nie jest to jakaś niezwykła sytuacja, choć trochę zaskakująca. Jak się o tym dowiedziałem, to byłem trochę zaskoczony” – komentował kandydowanie tzw. sędziego-dublera TK Mariusza Muszyńskiego do SN rzecznik Michał Laskowski.

2 tyg temu

Laskowski: Treść postanowienia wysłana do KPRP i KRS. Oba organy powinny zgodnie z prawem zaprzestać dalszych działań

Treść tego postanowienia zostaje wysłana do Kancelarii Prezydenta i do kancelarii Krajowej Rady Sądownictwa i oba te organy zgodnie z prawem powinny zaprzestać dalszych działań w kwestii przedłużania, nieprzedłużania decyzji, itd. do czasu rozstrzygnięcia” – mówił na konferencji prasowej rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski.

Nie wiem, co zrobią te organy, ale zgodnie z przepisami prawa powinny stosować się do obowiązującego prawa, do decyzji 7 sędziów Sądu Najwyższego. Oczywiście, możemy sobie wyobrazić różne scenariusze, ale Sąd Najwyższy w tej sprawie nie wydaje żadnego rozstrzygnięcia, nie decyduje, że sędziowie pozostają, że jest to niezgodne z konstytucją. Sąd Najwyższy zadaje pytanie niezależnemu organowi, najwyższemu organowi sądowemu w Europie, który nie jest tu uwikłany w żadne spory, nie ma żadnych interesów osobistych” – dodawał

2 tyg temu

Laskowski: Sąd Najwyższy ma obowiązek zadania pytania do TSUE. To nie jest kwestia uznaniowa

Sąd Najwyższy w takiej sytuacji ma obowiązek zadania takiego pytania [prejudycjalnego do TSUE]. To nie jest jakaś kwestia uznaniowa, bo Sąd Najwyższy, obok Trybunału Konstytucyjnego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, jest sądem najwyższej instancji i na tych sądach spoczywa obowiązek zadania pytania, kiedy dostrzegają możliwość niespójności pomiędzy prawem europejskim a ustawą krajową, wydaną w Polsce” – mówił na konferencji prasowej rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski.

Decyzja zapadła dzisiaj i wydaje się, że będzie miała czy powinna mieć poważne konsekwencje, rzutować na dzisiejszą sytuację SN i sędziów SN” – dodawał. 

2 tyg temu

KRS opublikowało listę kandydatów do SN

Do Sądu Najwyższego kandydują m.in. Mariusz Muszyński czy Kamil Zaradkiewicz. Lista dostępna jest tutaj. Zgłoszenia przesłane pocztą będą uzupełniane na bieżąco.

2 tyg temu

SN przedstawił pięć pytań prejudycjalnych do TSUE oraz zawiesił stosowanie przepisów określających zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku

Sąd Najwyższy przedstawił pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz zawiesił stosowanie art. 111 § 1 i §1a, art. 37 oraz art. 39 ustawy o Sądzie Najwyższym – poinformowano w komunikacie.

„W dniu dzisiejszym (02.08) Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w związku z pytaniem prawnym, które znalazło się na wokandzie sądu postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

Pytania zadał skład powiększony Sądu Najwyższego, powołany do rozpoznania zagadnienia prawnego przedstawionego w sprawie z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (sprawa w SN o sygn. III UZP 4/18).

Skład powiększony uznał, że przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy, należy wyjaśnić kwestie wstępne, wymagające wykładni przepisów unijnego prawa (pochodnego oraz wtórnego) w związku z wyznaczeniem do udziału w rozpoznaniu zagadnienia prawnego dwóch sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, którzy ukończyli 65 lat.

Jednocześnie Sąd Najwyższy, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE zastosował środek zabezpieczający i postanowił zawiesić stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r. określających zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku – zarówno w zwykłym trybie jak i w przepisach przejściowych (art. 111 § 1 i §1a, art. 37 oraz art. 39 ustawy o SN).

SN zastosował środek zabezpieczający i postanowił zawiesić stosowanie przepisów ustawy określających zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku”

2 tyg temu

Mitera: Należy przyspieszyć i nie ma nic na przeszkodzie, aby opublikować listę kandydatów do SN

Jest decyzja. Jest to decyzja, powiedziałbym, przewodniczącego, który autorytarnie uznał, że jednak opinia publiczna jest tak zainteresowana, że należy dać temu posłuch, przyspieszyć i nie ma już nic na przeszkodzie, abyśmy to upublicznili [listę kandydatów do SN]. To decyzja pana przewodniczącego – stwierdził Maciej Mitera w rozmowie z TVN24. Rzecznik KRS potwierdził, iż do SN kandyduje Mariusz Muszyński, natomiast nie zauważył nazwiska Łukasza Piebiaka.

2 tyg temu

Halicki: Policja na zlecenie posłanek PiS zastrasza i eliminuje kandydatki na radne

Spotkaliśmy się w ostatnich dwóch, trzech tygodniach z akcją, która ma ten sam scenariusz w różnych miejscach: w Wielkopolsce, na Mazowszu, ale także Mińsk Mazowiecki, Węgrów. Ten sam artykuł, który jest podstawą do tego, by posłanki donosiły na aktywnie społecznie kobiety w związku z problemami społecznymi i uruchamiały tym samym działanie policji, która bez faktu, zdjęć z monitoringu, wyłącznie na podstawie donosów, uruchamiały postępowania o charakterze wykroczeń lub karnym. W ślad za tym następuje korespondencja z przedsądowym wezwaniem do ugody i wyeliminowania osoby z aktywności publicznej. Dotyczy to prawdopodobnych kandydatek na radne, osób, które działają publicznie, lokalnie, żeby zastraszyć, wyeliminować, złagodzić i uruchomić policję, która w tym wypadku działa na rozkaz polityczny. Biuro Interwencji Obywatelskich i nasi prawnicy każdej takiej osobie, która staje wobec takich szykan, udzieli pomocy. Nie damy się zastraszyć i panie nie dadzą się wyeliminować z polityki lokalnej” – mówił na konferencji prasowej Andrzej Halicki z PO.

2 tyg temu

Trzaskowski: Uruchamiamy Centrum Sprawdzonych Informacji

2 tyg temu

Mucha pytany o nowelizację ordynacji do PE: Ta ustawa jest w toku analizy

To kwestia kilku rzeczy. Po pierwsze jest tak, że dość powszechnie i nie tylko naukowcy, politycy, publicyści, wszyscy wskazuję na wadliwość obecnie obwiązującej ordynacji w wyborach do PE, mówią o wędrującym mandacie, pojawiają się, nawet w piśmie RPO odwołania do tych głosów, które są wśród specjalistów co do prawa wyborczego podnoszone. My nie wiemy, czy w okręgu będzie tyle a tyle ostatecznie mandatów. Symulacje są nietrafne z uwagi na stopień skomplikowania tej ordynacji – stwierdził Paweł Mucha w rozmowie z Piotrem Witwickim w „Politycznym Graffiti” Polsat News, pytany o nowelizację ordynacji do PE.

Ta ustawa jest w toku analizy. W takich sytuacji mogę tylko odpowiadać tak, jak stanowi Konstytucja, że prezydent ma konstytucyjny termin 21 dni żeby podjąć w tej sprawie decyzję i rozstrzygnąć – dodał prezydencki minister.

2 tyg temu

Petru: Dzisiaj wystosuję interpelację ws. zatrzymywania VAT-u przez MF

Dzisiaj wystosuję interpelację ws. zatrzymywania VAT-u przez Ministerstwo Finansów. To olbrzymia skala tego. Firmy nie dostają zwrotu VAT-u, mogą padać w wyniku tego – stwierdził Ryszard Petru w rozmowie z Łukaszem Mężykiem w programie „Tłit” WP.

2 tyg temu

Petru: Jaki ma olbrzymi drive i jest bezczelny

Uważam, że nie wolno takiego wariantu przekreślać. Taki wariant przekreślano w przypadku wyborów prezydenckich, jeżeli chodzi o wybory ogólnopolskie. Widzę, że ma olbrzymi drive, że jest bezczelny, że ma doskonały kształt wyborczy i PiS jest doskonałą, wielką machiną marketingową, propagandową – stwierdził Ryszard Petru w rozmowie z Łukaszem Mężykiem w programie „Tłit” WP, pytany czy Patryk Jaki może wygrać w Warszawie.

2 tyg temu

Petru: Nowoczesna jest w pełni zależna od tego, co robi Platforma. Rozumiem, że koncepcja jest taka, żeby to była formuła jak CDU-CSU

Z przykrością to stwierdzę: Nowoczesna de facto została połknięta i zwasalizowana. Brak środków finansowych powoduje, że ona jest w pełni zależna od tego, co robi Schetyna czy Platforma. Jak rozumiem, tam jest taka koncepcja, żeby to było docelowo była taka formuła jak CDU-CSU – stwierdził Ryszard Petru w rozmowie z Łukaszem Mężykiem w programie „Tłit” WP.

2 tyg temu

Petru: Wyjątkowo zgadzam się z Czarzastym, że to Schetyna blokował możliwość powstania wielkiej, zjednoczonej opozycji

Tutaj akurat wyjątkowo zgadzam się z Włodkiem Czarzastym, że to Grzegorz Schetyna blokował możliwość powstania wielkiej, zjednoczonej opozycji i są na to zarówno świadkowie, jak i fakty – stwierdził Ryszard Petru w rozmowie z Łukaszem Mężykiem w programie „Tłit” WP.

2 tyg temu

Mitera: Trudno powiedzieć, kto faktycznie wykonuje władzę w Sądzie Najwyższym, a kto mówi, że wykonuje władzę

Trudno powiedzieć, kto faktycznie wykonuje tę władzę [w Sądzie Najwyższym], a kto mówi, że wykonuje władzę. Ja jestem tylko albo aż rzecznikiem KRS. KRS nie jest organem, który decyduje, co jest aktualnie obowiązującym prawem, a co nie” – mówił w Poranku Radia TOK FM rzecznik KRS Maciej Mitera.

2 tyg temu

Petru: Obawiam się, że koalicja PO ma ograniczone szanse na wygranie wyborów z PiS

Analitycznie diagnozując, obawiam się, że koalicja PO ma ograniczone szanse na wygranie w przyszłości wyborów z PiS-em. W przyszłości rozumiem, w perspektywie wyborów parlamentarnych – stwierdził Ryszard Petru w rozmowie z Łukaszem Mężykiem w programie „Tłit” WP. Jak dodał, nie twierdzi, że Platforma nie ma propozycji, ale w percepcji Polaków przekaz jest taki: wróćmy do tego, co było, bo było dobrze.

Nie ma zjednoczonej opozycji, bo jest koalicja Platformy. Jest SLD, ma pan PSL, dzisiaj czytam, że pani Lempart startuje we Wrocławiu – mówił.