„Przywrócimy rządy prawa w Polsce i naprawimy RP” – Ujazdowski przedstawia 7 punktów planu odnowy RP

Chcę przede wszystkim zwrócić się do obywateli z jasną deklaracją: przywrócimy rządy prawa w Polsce i naprawimy RP. PiS nie tylko zniszczyło demokrację konstytucyjną, ale zbudowało system władzy monopolistycznej i nieefektywnej. Władzy niekompetentnej i także nieempatycznej, niezdolnej do rozwiązania palących problemów społecznych. Chcemy, by wszystkie środowiska opozycyjne, niezależne skupiły się wokół planu rekonstrukcji, odbudowy rządów prawa i odnowy RP. Chodzi nie tylko o przywrócenie elementarnych zasad, zgodnych z polską i europejską tradycją konstytucyjną, ale także o to, byśmy mieli państwo obywatelskie, zdolne do rozwiązywania problemów społecznych. Przedstawiam 7 punktów planu odnowy RP – mówił Kazimierz Michał Ujazdowski we Wrocławiu, na wspólnej konferencji z Grzegorzem Schetyną.

„Po pierwsze, odbudowa niezależności TK jako gwarancji konstytucyjności prawa i wysokiego standardu ochrony praw jednostki. Nie chodzi o abstrakcję, chodzi o respekt dla praw jednostki, także praw społecznych. Część istotnych wyroków TK nie jest wykonywana. Będziemy bronić niezależności trybunału, odbudujemy niezależność TK i będziemy respektować jego dorobek i żądać wykonywania orzeczeń.

Po drugie, usuniemy wszystkie skutki działań centralistycznych PiS. Wszystkie złe skutki ograniczania kompetencji i pozycji finansowej samorządu terytorialnego. Decentralizacja, szerokie prawa samorządu terytorialnego to skarb RP, warunek cywilizacyjnego rozwoju, wyraz wolności miast, gmin, politycznej na poziomie lokalnym. Usuniemy wszystkie złe skutki centralizmu, wzmocnimy uprawnienia samorządu terytorialnego. Z tym przesłaniem koalicja obywatelska idzie do wyborów samorządowych.

Po trzecie, wprowadzimy pakiet demokratyczny, odbudujemy polski parlamentaryzm. To nie są abstrakcyjne zasady. Chcemy silnych uprawnień dla każdej opozycji parlamentarnej, wysłuchania publicznego nt. ważnych ustaw z inicjatywy opozycji. Chcemy przejrzystych procedur legislacyjnych i znów nie chodzi o abstrakcję. Gdyby opozycja była wysłuchiwana w czasie debat parlamentarnych, to wokół tego, co najważniejsze, i w dziedzinie polityki zagranicznej i w dziedzinie bardzo namacalnych interesów społecznych moglibyśmy podejmować razem sensowne decyzje.

Po czwarte, zniesiemy wszystkie przejawy panowania politycznego nad sądownictwem, upartyjnienie sądownictwa. Wróci niezależność sądownictwa i KRS w formule zgodnej z Konstytucją, w której sędziowie wybierają sami swoich przedstawicieli, istnieje równowaga między władzą wykonawczą a reprezentacją świata prawniczego.

Po piąte, odbudujemy niezależność służby cywilnej. Chcę zwrócić się do wszystkich urzędników publicznych, państwowych, samorządowych: miejcie pewność, szanujemy waszą pracę, kompetencje. Nie pozwolimy na presję polityczną. Odbudujemy niezależność służby publicznej. Każda uczciwa praca będzie poszanowana, a każdy przejaw upolitycznienia administracji rządowej i samorządowej będzie krytycznie oceniany.

Po szóste, odbudujemy niezależne i pluralistyczne media publiczne. Nie możemy godzić się, by TVP ustawowo zobowiązana do szerzenia wolności politycznej, pluralizmu, misji w kulturze, była instrumentem jednej partii politycznej.

I wreszcie to, na co czekają ludzie uczciwi, wykształceni, młode kadry menadżerskie. Wprowadzimy czytelne, jasne reguły obsady stanowisk w zarządach i radach z kapitałem publicznym, spółek Skarbu Państwa. Koniec kolesiostwa, nepotyzmu, upartyjnienia SSP. To siódmy, bardzo istotny element odnowy RP”