Najważniejszym tematem politycznego października będzie zapewne rekonstrukcja rządu i powołanie w skład Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego. Sejm zajmie się przyszłorocznym budżetem, a także wyborem nowego RPO, a Senat – tzw. Piątką dla zwierząt.

W TK odbędzie się kilka ważnych rozpraw – w sprawie tzw. aborcji eugenicznej, ustawy o RPO czy o tzw. ustawie dezubekizacyjnej. Ponadto kolejna agencja ratingowa dokona oceny kredytowej naszego kraju, a premier Morawiecki uda się do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej, a Rafał Trzaskowski zainauguruje w połowie miesiąca swój ruch.

*****

Rekonstrukcja rządu. Choć nowy rząd został już przedstawiony, to formalnie do zmian dojdzie w drugim tygodniu października, o czym poinformował prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Ostateczny skład rządu został zaakceptowany przez Radę Koalicji, ale z uwagi na konieczność nowelizacji ustawy o działach, rekonstrukcja może zostać przeprowadzana etapami.

Szczyt UE. 1 i 2 października przywódcy UE spotkają się w Brukseli, by dyskutować o sprawach zagranicznych, w szczególności o stosunkach z Turcją i o sytuacji we wschodniej części Morza Śródziemnego. Mają też rozmawiać o stosunkach z Chinami, sytuacji na Białorusi oraz otruciu Aleksieja Nawalnego. Wśród omawianych tematów będą również jednolity rynek, polityka przemysłowa i transformacja cyfrowa. Szczyt, który pierwotnie miał się odbyć w ubiegłym tygodniu, został przesunięty ze względu na kwarantannę przewodniczącego Charles’a Michela.

Aktualizacja ratingu Polski. 2 października Standard & Poor’s – jedna z trzech największych agencji ratingowych – dokona aktualizacji ratingu Polski. Będzie to kolejna ocena kredytowa naszego kraju. W ubiegły piątek agencja Fitch potwierdziła dotychczasowy rating Polski.

Sejm o budżecie. Na 7-8 października zaplanowane jedyne w tym miesiącu posiedzenie izby niższej. W porządku obrad przede wszystkim I czytanie budżetu na 2021 rok, wraz z tzw. projektem ustawy budżetowej, a takżę II czytanie nowelizacji tegorocznego budżetu, co oznacza, że Sejm zapewne przyjmie projekt nad tym posiedzeniu.

Sejm o wyborze RPO. Na wspomnianym posiedzeniu Sejmu dojdzie także do głosowania nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jedyną kandydatką na to stanowisko jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jeżeli ta kandydatura nie uzyska większości, proces wyboru rozpocznie się na nowo. Na rozpatrzenie czeka też wniosek KO o odwołanie ministra sprawiedliwości, ale równie do debaty może dojść na kolejnym posiedzeniu w listopadzie.

Senat o Piątce dla zwierząt. 13 października Senat zajmie się tzw. Piątką dla zwierząt, choć pierwotnie izba wyższa miała rozpatrzyć ustawę pod koniec września. – Obie komisje, i rolnictwa i ustawodawcza nie zakończyły jeszcze prac. Wystąpiły o liczne ekspertyzy, m.in. do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i jak państwo wiecie, toczy się intensywna dyskusja wśród pań i panów senatorów na temat tej ustawy. Jak to wszystko zgromadzimy, w ramach tego samego posiedzenia 13 października ten punkt zostanie ostatecznie omówiony i poddany głosowaniu – mówił Tomasz Grodzki w Senacie.

TK o dezubekizacji. W październiku odbędą się dwie rozprawy Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Pierwsza odbędzie się 6 października w pełnym składzie. Podmiotem inicjującym postępowanie jest Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. Druga rozprawa odbędzie się 14 października w 5-osobowym składzie. W tym wypadku podmiotem inicjującym postępowanie jest Sąd Okręgowy w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ruch Trzaskowskiego. – 17 [października] będzie inauguracja ruchu, natomiast zrobimy absolutnie wszystko, żeby do ruchu móc się zapisywać już wcześniej. Dlatego że rzeczywiście jest olbrzymia energia ludzi. Trzeba ją skanalizować. 17 powiemy dokładnie o tych wszystkich działaniach, które będziemy podejmować, dlatego że chcemy się spotkać w działaniu i zaprosić wszystkich, którzy chcą działać – zapowiedział Rafał Trzaskowski w “Faktach po faktach” TVN24.

TK o RPO. 20 października Trybunał Konstytucyjny – na wniosek posłów PiS – zajmie się ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich. W praktyce chodzi o zbadanie konstytucyjności sytuacji, z którą aktualnie mamy do czynienia. Adam Bodnar dalej pełni funkcję RPO, mimo zakończenia kadencji, bo parlament nie wybrał jego następcy.

TK o tzw. aborcji eugenicznej. 22 października odbędzie się rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie “planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży”. W praktyce chodzi o kwestię tzw. aborcji eugenicznej. Wniosek do Trybunału pod koniec roku złożyła grupa posłów. TK rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą -sędzia TK Justyn Piskorski.

Fot. KPRM