Najważniejsze tematy nadchodzącego tygodnia w polityce to posiedzenie SN w sprawie ważności wyborów prezydenckich, zaprzysiężenie prezydenta Dudy podczas Zgromadzenia Narodowego, a także dodatkowe posiedzenie Sejmu i wyjazdowy klub PiS. W nadchodzącym tygodniu miało odbyć się także posiedzenie Senatu, ale po wykryciu koronawirusa u senatora Libickiego zostało przełożone na kolejny tydzień.

*****

Sąd Najwyższy o wyborach prezydenckich. W poniedziałek o 12:00 odbędzie się posiedzenie posiedzenie Sądu Najwyższego w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w celu podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów prezydenckich.

Zgromadzenie Narodowe. W czwartek o 10:00, w sali posiedzeń Sejmu, odbędzie się Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta RP. W trakcie zgromadzenia Andrzej Duda ma wygłosić orędzie, w którym przedstawia najważniejsze cele swojej prezydentury.

Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Także w czwartek odbędzie się jednodniowe, wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Jak zapowiadają politycy partii rządzącej, w trakcie posiedzenia ma zostać podsumowania zakończona kampania prezydencka. Ponadto mają zostać nakreślone polityczne plany na najbliższą przyszłość.

Dodatkowe posiedzenie Sejmu. Dzień po Zgromadzeniu Narodowym, w piątek o 10:00 odbędzie się jednodniowe posiedzenie Sejmu. W porządku obrad m.in. I czytanie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich czy głosowanie nad tzw. ustawą reprywatyzacyjną. Sejm miał zająć się także podatkiem cukrowym, ale po przełożeniu posiedzenia Senatu ta sprawa najpewniej również się opóźni.

Podkomisja o Funduszu Medycznym. W nadchodzącym tygodniu sejmowa komisja będzie kontynuowała prace nad prezydenckiem projektem ustawy o Funduszu Medycznym. Posiedzenia odbędą się w czwartek o 17:00 i w piątek o 11:00.

Fot. KPRP