Najważniejsze polityczne wydarzenia w lutym to przede wszystkim oficjalny start kampanii prezydenckiej, a także dalsza dyskusja wokół zmian w sądownictwie – decyzja prezydenta w sprawie ustawy dyscyplinującej czy dwie rozprawy TK oraz prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o KRS oraz wizyta w Polsce prezydenta Francji. Ponadto Sejm przegłosuje projekt ustawy budżetowej na 2020 rok, w Brukseli odbędzie się nadzwyczajny szczyt UE, a niewykluczone, że PiS zorganizuje w połowie miesiąca konwencję wyborczą.

*****

Wizyta Macrona. 3 i 4 lutego wizytę w Polsce złoży prezydent Francji Emmanuel Macron, który w pierwszym dniu wizyty spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, marszałek Sejmu Elżbietą Witek oraz marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. W drugim dniu wizyty Macron w Krakowie wygłosi wykład dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Mogę zdradzić, że podczas tej wizyty zostaną podpisane bardzo ważne umowy. Mamy nadzieję, że po tych być może nie najlepszych doświadczeniach, które były w poprzednich latach, że ta wizyta będzie rzeczywiście przełomową – stwierdził rzecznik PAD Błażej Spychalski w rozmowie z wPolityce.pl.

Senackie komisje o zmianach w KRS. 4 lutego na posiedzeniu dwóch senackich komisji odbędzie się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa – to tzw. senacki projekt ustawy o KRS, przedstawiony w styczniu przez opozycję. Komisje mają też rozważyć podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego. Senacka propozycja zakłada zastąpienie dotychczasowego modelu wyboru sędziów do KRS przez Sejm modelem opartym na zasadzie wyborów bezpośrednich i powszechnych wśród sędziów.

Ogłoszenie wyborów prezydenckich. Do 6 lutego marszałek Sejmu ma czas na ogłoszenie terminu wyborów prezydenckich, będzie to najpewniej 10 maja, co w praktyce oznacza, że musi to nastąpić w pierwszym tygodniu miesiąca. Nastąpi to zapewne po wizycie Macrona, a więc w okolicach 5 bądź 6 lutego. Po decyzji Elżbiety Witek, kampania będzie mogła formalnie ruszyć, w tym wszystkie prawne terminy na rejestrację komitetów i zebranie podpisów.

Możliwa konwencja PiS. Według naszych rozmówców, 15 lutego może odbyć się konwencja wyborcza partii rządzącej. Wcześniej, 7 bądź 8 lutego prezydent Andrzej Duda ma oficjalnie ogłosić chęć ubiegania się o reelekcję w nadchodzących wyborach prezydenckich – na razie nie jest jasne, w jakiej formule to nastąpi. Nasi rozmówcy podkreślają, że to wstępna koncepcja, która może się jeszcze zmienić.

Senat o rekompensacie dla mediów publicznych i 13. emeryturze. 5-7 lutego odbędzie się posiedzenie Senatu, w trakcie którego senatorowie zajmą się m.in. ustawą o rekompensacie dla mediów publicznych, a także Emeryturą plus, czyli ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, a także ustawą zakładającą podwyższenie najniższych świadczeń odpowiednio do 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.

Decyzja PAD ws. ustawy dyscyplinującej. Najpóźniej w połowie lutego prezydent Duda musi ogłosić swoją decyzję w sprawie tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów. Senat 23 stycznia odrzucił decyzję Senatu, a dzień później ustawa została przekazana do prezydenta, więc termin upływa 14 lutego. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to podpisanie ustawy, ewentualnie skierowanie jej do TK w trybie kontroli następczej.

Sejm o budżecie na 2020 rok. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu – 12-14 lutego – posłowie przegłosują projekt ustawy budżetowej na 2020 rok. W planie jest drugie, a następnie trzecie czytanie. Posłowie zajmą się obywatelskimi projektami ustaw, wysłuchają ponadto informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku.

Dwa wyroki TK ws. sądownictwa. 13 lutego odbędzie się rozprawa w sprawie wniosku o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Podmiotem inicjującym postępowanie jest Izba Dyscyplinarna SN. Z kolei 25 lutego odbędzie się rozprawa – na wniosek marszałka Sejmu – w sprawie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz między prezydentem a Sądem Najwyższym. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą – sędzia TK Krystyna Pawłowicz.

Nadzwyczajny szczyt UE. 20 lutego na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej unijni szefowie państw i rządów będą rozmawiać o długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027. W zaproszeniu na szczyt przewodniczący Rady Europejskiej napisał: “Pora osiągnąć porozumienie na naszym szczeblu w sprawie wieloletnich ram finansowych”. – Jestem przekonany, że zdrowy rozsądek i determinacja pomogą nam wypracować porozumienie korzystne dla wszystkich Europejczyków. Aby to osiągnąć, wszyscy będą musieli wykazać wolę kompromisu – zaznaczył Charles Michel.

Fot. KPRP