Styczeń w polityce to przede wszystkim senackie prace nad tzw. ustawą dyscyplinującą sędziów, a także sejmowe prace nad budżetem na 2020 rok oraz rekompensatą dla mediów publicznych. W Platformie odbędą się wybory na przewodniczącego partii, a Konfederacja i Lewica podejmą decyzję w sprawie wyborów prezydenckich. Styczeń to także obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz Forum Ekonomiczne w Davos. W teorii w styczniu mogą też zostać ogłoszone wybory prezydenckie, ale marszałek Sejmu ma na to czas do 6 lutego.

*****

Rozpoznanie pytań dot. niezależności KRS. 8 stycznia Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego rozpozna pytania prawne dotyczące badania niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwotnie sprawa miała zostać rozpoznana w grudniu, tuż przed świętami, ale Prokuratura Krajowa złożyła stanowisko i podjęto decyzję o odroczeniu, by umożliwić stronom odniesienie się do tego stanowiska. Ponadto na początku senacka większość ma zaprezentować projekt dot. zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Z kolei 7 stycznia w Sejmie odbędzie się organizowany przez PSL okrągły stół w sprawie, jak zapowiadają organizatorzy, „wypracowania ustawy, która uzdrowi sytuację w wymiarze sprawiedliwości”.

Sejm o budżecie. Na pierwszym w tym roku posiedzeniu 8-9 stycznia Sejm zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2020 rok, który rząd przyjął tuż przed świętami. Możliwe, że równocześnie posłowie zajmą się projektami dot. emerytur – wypłaty trzynastki, a także podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.

Sejm o rekompensacie dla mediów publicznych. Na pierwszym styczniowym posiedzeniu Sejm ma zająć się także zgłoszonym przez PiS projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, zakładającym rekompensatę dla mediów publicznych – w praktyce Telewizja Polska i Polskie Radio mają w 2020 roku otrzymać nawet 1,95 mld zł finansowania w formie skarbowych papierów wartościowych.

Senat o ustawie dyscyplinującej sędziów. Izba wyższa tzw. ustawą dyscyplinującą ma zająć się na posiedzeniu 15-17 stycznia, ale wcześniej w tej sprawie zbiorą się senackie komisje. 7 stycznia odbędzie się posiedzenie senackiej komisji spraw zagranicznych i UE by zająć się ”polityczno-prawnymi skutkami dla Polski w Unii Europejskiej”. Dzień później, 8 stycznia ustawę rozpatrzą komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Ewentualnymi poprawkami Senatu bądź też całym odrzuceniem ustawy Sejm zajmie się zapewne 22-23 stycznia.

Kandydaci Lewicy i Konfederacji. 18 stycznia, na zjeździe elektorów po przeprowadzeniu głosowań na 16 zjazdach wojewódzkich, Konfederacja wybierze swojego kandydata na prezydenta Polski. O nominację w prawyborach stara się dziewięciu polityków. W styczniu ma być znany także kandydat Lewicy – politycy tego ugrupowania zapewniali, że nie będą ścigać się z Platformą na kandydata, a jego przedstawienie nastąpi po Nowym Roku. Marszałek Sejmu musi ogłosić termin wyborów prezydenckich między 6 stycznia a 6 lutego.

Wybory na przewodniczącego Platformy. 25 stycznia odbędą się wybory na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Zgodnie z przyjętą w grudniu uchwałą, wybory przeprowadza się w drodze głosowania osobistego w lokalach wyborczych, a zgłoszenia kandydata wraz z wymaganą statutem listą poparcia dla kandydata dokonuje się na piśmie nie później niż do 3 stycznia. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, 8 lutego odbędzie się druga tura.

Forum Ekonomiczne w Davos. 21-24 stycznia w Davos odbędzie się Światowe Forum Ekonomiczne, w tym roku z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy – co zostało już oficjalnie zapowiedziane – a także premiera Mateusza Morawieckiego.

Obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Oficjalne obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbędą się na terenie byłego obozu 27 stycznia. Wzorem 70. rocznicy wyzwolenia nad Bramą Śmierci byłego obozu Auschwitz II-Birkenau zostanie ustawiony specjalny namiot.

Fot. Senat