Termin na składanie marszałkowi Sejmu wniosków w sprawie kandydatur na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli upływa 28 lipca – wynika z pisma, która widziała 300POLITYKA. Trudno byłoby skrócić ten termin, bo regulamin mówi jasno, iż wspomniane wnioski składa się w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

Dlatego – według naszych informacji – niewykluczone, że w sierpniu odbędzie się dodatkowe, jednodniowe posiedzenie Sejmu. Ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacyjną przerwą zaplanowane jest bowiem na 17-19 lipca.

Krzysztof Kwiatkowski, po zaprzysiężeniu w Sejmie, 27 sierpnia 2013 roku rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z obowiązującym prawem, prezes NIK pełni obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego prezesa.

Fot. Sejm