Nadchodzący tydzień w polityce to przede wszystkim ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Senatu, który zajmie się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego, ustawą przyspieszającą wybór I prezesa SN, a także zmianą ordynacji do PE.

W tym tygodniu upływa termin na zgłaszanie kandydatów na stanowiska sędziów SN, z kolei minister rolnictwa spotka się z protestującymi. TSUE wyda wyrok w sprawie pytania prejudycjalnego irlandzkiego sądu dotyczącego odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania z powodu zagrożenia praworządności w Polsce.

Ponadto w tym tygodniu odbędzie się medialny tweetup Rafała Trzaskowskiego.

*****

KW. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie niejawne komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Po jego zakończeniu zaplanowano ogłoszenie decyzji przez Komisję. Posiedzenie niejawne rozpocznie się o 10:00, po nim – ok. 11:30 – planowana jest konferencja prasowa członków komisji i ogłoszenie decyzji ws. nieruchomości położonej przy ul. Krakowskie Przedmieście 35, ul. Królewskiej 39 oraz Odolańskiej 7.

Senat o sądach. W poniedziałek o 13:00 senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji rozpatrzy nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, w praktyce prowadzącą do przyspieszenia wyboru I prezesa SN. Senat zajmie się nowelizacją na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu o 15:00. Jest niemal pewne, że izba wyższa przyjmie ją bez poprawek – w innym przypadku musiałby się zebrać Sejm.

Senat o ordynacji do PE. W poniedziałek o 15:00 trzy senackie komisje rozpatrzą nowelizację Kodeksu wyborczego, w praktyce będącą zmianą ordynacji do PE. Propozycja PiS zakłada wprowadzenie zasady, że w każdym okręgu wyborczym wybiera się co najmniej trzech posłów. Senatorowie zajmą się nowelizacją – tak samo, jak sądami – na tegotygodniowym posiedzeniu.

Senat o referendum. We wtorek o 8:15 senacka komisja ustawodawcza rozpatrzy projekt postanowienia prezydenta o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. – Głosowanie nad wnioskiem prezydenta we wtorek wieczorem lub w środę rano – poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Z kolei rzecznik PiS Beata Mazurek stwierdziła, iż PiS popiera stanowisko PKW, zgodnie z którym zaproponowany termin może utrudnić przeprowadzenie referendum.

Wyrok TSUE ws. praworządności. W środę Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wyda wyrok w sprawie pytania prejudycjalnego irlandzkiego sądu dotyczącego odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania z powodu zagrożenia praworządności w Polsce.

Spotkanie Ardanowskiego z protestującymi. – Zaprosiłem przedstawicieli protestujących organizacji 25 lipca [tj. środa] na rozmowy do Warszawy – stwierdził kilka dni temu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. – Będą wszyscy moi współpracownicy. Będziemy rozmawiali – dodał.

Termin zgłaszania kandydatur do SN. W niedzielę upływa termin na zgłaszanie kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Zgodnie z postanowieniem prezydenta, liczba wolnych stanowisk w SN wynosi 44: 7 stanowisk w Izbie Cywilnej, 1 stanowisko w Izbie Karnej, 20 stanowisk w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i 16 stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej. Następnie kandydatami zajmie się KRS – nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Fot. Senat