Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem zmian w Kodeksie wyborczym. I czytanie – zgodnie ze wstępnym harmonogramem, który widziała 300POLITYKA – zaplanowano na czwartek, 14 czerwca na 10:00.

Projekt dotyczy realizacji postulatów zgłaszanych przez PKW w zakresie m.in. skrócenia procedury sądowo-administracyjnej w sprawach skarg na uchwały PKW dot. podziału na okręgi wyborcze, nowelizacji przepisów w zakresie transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych (konsekwencja RODO) czy powoływania urzędników wyborczych.

Wnioskodawcą jest komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, a przedstawicielem – poseł PiS Andrzej Matusiewicz. Projekt wpłynął do Sejmu 6 czerwca i od razu otrzymał numer sejmowego druku. Nie wiadomo, czy partia rządząca będzie chciała uchwalić go w ekspresowym tempie – kolejne posiedzenie Sejmu odbędzie się dopiero w lipcu.

Tego samego dnia o 20:30 odbędzie się II czytanie zgłoszonego przez PiS projektu nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Propozycja – zgodnie z uzasadnieniem – dotyczy nałożenia na posłów i senatorów obowiązku należytego zachowania odpowiadającego pełnionej funkcji nie tylko na sali posiedzeń, ale także w innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści – z samego projektu wynika, że chodzi o teren będący w zarządzie Kancelarii Sejmu.

O 21:15 Sejm wysłucha sprawozdania komisji o poselskim projekcie uchwały – także autorstwa PiS – w sprawie powołania komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Blok głosowań odbędzie się następnego dnia, w piątek 15 czerwca, między 9:00 a 12:00, więc można przypuszczać, że tego dnia Sejm powoła komisję śledczą, którą politycy partii rządzącej zapowiadali od dobrych kilku miesięcy. Ponadto Sejm zajmie się też tzw. Konstytucją dla nauki.

Fot. Sejm