Mając świadomość, że łączenie dwóch funkcji Ministra Spraw Wewnętrznych i szefa struktur naszej partii mogłoby skutkować moim mniejszym zaangażowaniem na rzecz PiS, poprosiłem Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego przyjęcie mojej rezygnacji (którą złożyłem) z funkcji Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PiS – poinformował Joachim Brudziński członków Rady Politycznej PiS.

W wiadomości, którą widziała 300POLITYKA, nowy szef MSWiA podziękował za współpracę. – Nominowanie mnie na szefa struktur przez Pana Prezesa oraz współpraca z Państwem była dla mnie prawdziwym zaszczytem. Proszę przyjąć ode mnie życzenia dalszych sukcesów w naszej partii, szczególnie w Państwa okręgach. W sprawach bieżących dotyczących funkcjonowania PiS proszę się kontaktować z Sekretarzem Rady Politycznej PiS Krzysztofem Sobolewskim – napisał.

Nasi rozmówcy podkreślają, że Brudziński nie chce popełnić błędów poprzednich sekretarzy generalnych innych partii, którzy próbowali łączyć funkcję partyjną z pracą w rządzie. Teraz jego podstawowy cel to maksymalnie skupienie się na pracy w MSWiA.

Fot. Sejm