Rekonstrukcja rządu i przyjęcie przez Sejm sądowych ustaw to zapewne dwa tematy, wokół których będzie kręcić się polska polityka w najbliższych tygodniach. Do tego dojdzie jeszcze rozpatrzenie przez Sejm złożonego przez PO wniosku o konstruktywne wotum nieufności.

Komisja Wenecka zajmie się prezydenckimi projektami o sądownictwie, a agencja Fitch dokona aktualizacji ratingu Polski. Pierwsze w tym miesiącu posiedzenie Sejmu poprzedni Zgromadzenie Narodowe zwołane w celu wysłuchania orędzia prezydenta. Senat z kolei będzie pracować nad ograniczeniem handlu w niedziele.

Także w tym miesiącu Nowoczesna i PO wybierą nowy zarząd partii, Sejm przyjmie projekt budżetu na 2018 rok, a Senat zdecyduje w sprawie tzw. 30-krotności. Możliwe że jeszcze w tym miesiącu Sejm zakończy prace nad zmianami w ordynacji wyborczej. W sumie polityczny rok powinien zakończyć się mniej więcej w połowie grudnia.

Ponadto 12 grudnia odbędzie się rozprawa ws. Puszczy Białowieskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

*****

Referendum konstytucyjne. 4 grudnia o 17:00 we Wrocławiu odbędzie się otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej Konstytucji, w którym udział weźmie Paweł Mucha. Wiodący temat spotkania to “Prawo do nauki – system edukacji według nowoczesnej konstytucji”. Przed spotkaniem, o 16:30, zaplanowany jest briefing prasowy ministra Muchy. Kolejne spotkanie odbędzie się w Opolu 15 grudnia.

Zgromadzenie Narodowe. 5 grudnia o 15:00 w Sejmie odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, zwołane w celu wysłuchania orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. W uzasadnieniu napisano iż “tego dnia bowiem 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości, żołnierza i męża stanu, którego osoba i dokonania uznawane są za jedne z najważniejszych symboli odrodzenia niepodległej Polski w 1918 roku”.

Ordynacja. 4 grudnia o 10:00 sejmowa komisja nadzwyczajna będzie kontynuować rozpatrywanie dwóch projektów dot. prawa wyborczego: PiS oraz Kukiz ‘15. Ugrupowanie rządzące będzie zapewne chciało przyjąć projekt na jednym z najbliższych posiedzeń, ale nie jest powiedziane, że nastąpi to na pierwszym grudniowym posiedzeniu – Adam Bielan sugerował wręcz, że nie ma takiej potrzeby.

Sądy. II czytanie projektu ustawy o SN – według wstępnego harmonogramu – zaplanowano na 6 grudnia na 15:15. Punkt ten planowo ma potrwać do 17:15. II czytanie projektu nowelizacji ustawy o KRS ma odbyć się tego samego dnia o 17:45. Punkt ten planowo ma potrwać do 19:30. Przyjęcie projektów może nastąpić w tym samym tygodniu – możliwe że 8 grudnia w porannym bloku głosowań między 9:00 a 13:00.

Komisja weryfikacyjna. 4-5 grudnia odbędzie się rozprawa komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji dotycząca nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Noakowskiego 16. Początek rozprawy o 10:00. Z kolei 11 grudnia o 18:00 zostanie przeprowadzona publiczna rozprawa w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy ul. Marszałkowskiej 43.

Handel w niedziele. 5 grudnia o 8:15 senackie komisje gospodarki narodowej i innowacyjności oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej rozpatrzą ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Senat zbiera się 5-6 grudnia – na razie w porządku obrad nie ma tej ustawy. Kolejne posiedzenie odbędzie się 20-21 grudnia.

30-krotność. Na posiedzeniu 5-6 grudnia Senat zajmie się ustawą znoszącą górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miałaby odprowadzana od całości przychodu. Izba wyższa najprawdopodobniej zaproponuje jednak, by zniesienie limitu składek ZUS nastąpiło dopiero za rok – mówił o tym m.in. Mateusz Morawiecki.

Amber Gold. 5 grudnia o 9:30 komisja śledcza ds. Amber Gold przesłucha byłego Naczelnika Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku Przemysława Zycha, zastępcę Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji Adama Cieślaka oraz Naczelnik Wydziału w Gdańsku Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji Renatę Ziemlewicz. Z kolei 6 grudnia o 10:15 komisja przesłucha byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura oraz byłego sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Tomasza Borkowskiego.

Regulamin Sejmu. 6 grudnia o 14:00 sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych rozpatrzy projekt zmian w regulaminie Sejmu. Zgłoszona przez PiS propozycja zakłada m.in. “ograniczenie wystąpień poselskich o charakterze pozaregulaminowym”, a także przyznaje marszałkowi Sejmu nowe uprawnienia porządkowe. Zgodnie z projektem, o zadaniu pytania przed głosowaniem decydował będzie marszałek. W przypadku dopuszczenia do zadawania pytań przed głosowaniem pytanie będzie mógł zadać tylko jeden poseł z danego klubu lub koła. Sejm przyjmie zmianę najpewniej na pierwszym grudniowym posiedzeniu.

Wizyta premiera Albanii. 6 grudnia wizytę w Polsce złoży premier Albanii Edi Rama. Dokładny harmonogram nie jest jeszcze znany – na razie wiadomo o spotkaniu z premier Beatą Szydło.

Sejm o immunitecie Gasiuk-Pihowicz. 7 grudnia o 23:00 Sejm wysłucha sprawozdania komisji ws. wniosku Dawida Jackiewicza o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej Kamili Gasiuk-Pihowicz. Chodzi o wystąpienie posłanki Nowoczesnej w Sejmie, kiedy to powiedziała, że Jackiewicz „brał udział w awanturze, która doprowadziła do śmierci człowieka”. Do głosowania może dojść dzień później.

Konstruktywne wotum nieufności. Sejm powinien zająć się złożonym przez PO wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności na posiedzeniu Sejmu 6-8 lub 12-15 grudnia. Media informowały że bardziej prawdopodobny jest ten pierwszy wariant, pojawiała się nawet konkretna data rozpatrzenia wniosku – 6 grudnia. Kandydatem PO na nowego premiera jest Grzegorz Schetyna.

Rekonstrukcja rządu. Pierwotnie zmiany w rządzie miały zostać ogłoszone w listopadzie, aktualnym terminem jest “początek grudnia” – ostatnio mówił o tym Joachim Brudziński. – Taka data padła na wspólnej konferencji prasowej lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego i premier Beaty Szydło – była mowa o początku grudnia. Wszyscy wiemy, że 24 grudnia siadamy do stołu wigilijnego i nikt po 24 grudnia nie będzie robił rekonstrukcji – stwierdził wicemarszałek Sejmu w PR1.

Komisja Wenecka. 7 grudnia Komisja Wenecka ma rozpocząć badanie ustaw dot. polskiego sądownictwa. Wtedy też odbędzie się posiedzenie podkomisji ds. sądownictwa. Dzień później komisja wyda opinie w sprawie wspomnianych dwóch projektów: o SN i KRS.

Komisja o Smoleńsku. Na 7 grudnia na 19:30 zaplanowano posiedzenie sejmowej komisji obrony narodowej na której Antoni Macierewicz ma przedstawić informację ws. działalności podkomisji smoleńskiej, działań podejmowanych w ramach deklaracji o wszczęciu międzynarodowego śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej a także wydatków poniesionych przez Polskę w związku z odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz rodzin ofiar katastrofy. Z kolei Witold Waszczykowski ma przedstawić informację nt. planowanego złożenia skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze a także procesu odzyskania od władz Rosji wraku Tu-154.

Aktualizacja ratingu Polski. 8 grudnia agencja Fitch dokona aktualizacji ratingu Polski. Obecnie rating naszego kraju w tej agencji to „A-” z perspektywą stabilną. Będzie to ostatni przegląd w tym roku.

Budżet na 2018 rok. 15 grudnia w bloku głosowań Sejm ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na 2018 rok – wynika z harmonogramu sejmowej komisji finansów publicznych. Następnie ustawa trafi do Senatu. Zgodnie z planem prace parlamentarne mają zakończyć się w styczniu, kiedy Sejm przegłosuje poprawki izby wyższej.

Szczyt UE. 14-15 grudnia w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej, która w gronie 27 państw członkowskich przyjrzy się najnowszym wydarzeniom w negocjacjach z Wielką Brytanią, prowadzonych po złożeniu przez nią notyfikacji o zamiarze wystąpienia z UE. Przywódcy ocenią postępy w negocjacjach i stwierdzą, czy są one wystarczające w 3 konkretnych dziedzinach: prawa obywateli. Irlandia, zobowiązania finansowe.

Szczyty klimatyczny i strefy euro. – Dla jasności: grudniowy szczyt strefy euro odbędzie się. W ramach Agendy Liderów musimy omówić, jak i kiedy zrobić postępy w sprawie unii gospodarczej i walutowej oraz unii bankowej – napisał Donald Tusk na Twitterze. Szczyt odbędzie się 15 grudnia w rozszerzonym gronie 27 państw członkowskich. Z kolei 12 grudnia w Paryżu odbędzie się szczyt klimatyczny One Planet Summit.

Wybory w Nowoczesnej i PO. Najprawdopodobniej 16 grudnia Rada Krajowa Nowoczesnej wybierze nowy zarząd partii. Zapewne w grudniu dojdzie do zmiany przewodniczącej klubu parlamentarnego Nowoczesnej – po tym jak Katarzyna Lubnauer została przewodniczącą partii, a Ryszard Petru poinformuje o swoich dalszych planach. Także 16 grudnia ma zebrać się Rada Krajowa PO by wybrać m.in. członków zarządu krajowego.

Fot. Sejm