Rocznica wprowadzenia stanu wojennego, debata o Polsce w PE czy wybór nowego sędziego TK – to tylko niektóre wydarzenia, które czekają polską politykę w najbliższych dniach. Na ostatnim w tym roku posiedzeniu Sejm przyjmie także kluczową ustawę dot. TK oraz reformę edukacji i ustawę dezubekizacyjną. Niewykluczone, że w tygodniu odbędzie się konferencja Stanisława Piotrowicza – co sugerował Joachim Brudziński w “Kawie na ławę”.

Rząd zajmie się propozycją resortu sprawiedliwości dotyczącą likwidacji konkursów na dyrektorów sądów, a EPP wybierze kandydata frakcji na szefa Parlamentu Europejskiego, który może zastąpić na tym stanowisku Martina Schulza. W tygodniu będą także pikietować dziennikarze przeciwko zapowiadanym ograniczeniom dla mediów w Sejmie, a komisja śledcza ds. Amber Gold przesłucha m.in. Jarosława Gowina. Można przypuszczać, że uwagę mediów przyciągnie także przesłuchanie sędziego Milewskiego.

*****

Uchwała ws. stanu wojennego. W poniedziałek o 18:00 na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia tragicznych wydarzeń stanu wojennego – przedstawi go Antoni Mężydło. Do przyjęcia uchwały ma dojść we wtorek.

Rocznica 13 grudnia. We wtorek w całej Polsce odbędą się manifestacje pod hasłem „Strajk Obywatelski”. Jak tłumaczy KOD, rozpoczną on nowy etap w przeciwdziałaniu destrukcyjnej polityce rządu PiS. Najważniejsze będą centralne wydarzenia w Warszawie – o 16:30 sprzed dawnej siedziby KC PZPR pod Komitet Polityczny PiS przejdzie manifestacja pod hasłem “Stop dewastacji Polski”. To właśnie ten event popierali m.in. Ryszard Petru i Grzegorz Schetyna, choć Sławomir Neumann w TVN24 stwierdził: – Nie wybieram się pod siedzibę PiS. Nie uważam łączenia tego za rzecz mądrą. Trzeba walczyć o wolność, o prawo do zgromadzeń. I można to zrobić pod siedzibą KC. Pod siedzibę PiS nie idę. O 17:00 przed siedzibą PiS planowane jest także druga manifestacja KOD – która prawdopodobnie połączy się z pierwszą. Z kolei o 18:00 na pl. Trzech Krzyży rozpoczną się – jak zapowiada PiS – obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.

Debata o Polsce w PE. We wtorek po południu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się kolejna debata o zagrożeniu demokracji w Polsce. Według rzecznika PE, jej termin – akurat 13 grudnia – jest przypadkowy. Kilka dni temu RMF FM podało, że inicjatorem debaty są europejscy liberałowie, czyli Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE). Według radia, decyzję, by starać się o debatę 13 grudnia, europejscy liberałowie podjęli razem z Ryszardem Petru podczas kongresu w Warszawie. Sam Petru twierdzi jednak, że to nie on zabiegał o debatę w PE. Rano europoseł Zemke w Radiu Zet powiedział: – W poniedziałek w części poświęconej porządkowi dziennemu, zaproponujemy, by debata odbyła się innego dnia. 13 grudnia jest dla Polaków bolesną debatą i ta debata nie powinna mieć miejsca tego dnia.

Wybór nowego sędziego TK. We wtorek o 17:00 sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje wniosek o powołanie dr Michała Warcińskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Obecny dyrektor BAS – zgłoszony na to stanowisko przez PiS – to jedyny kandydat na stanowisko sędziego TK. Według wstępnej czasówki, do głosowania ma dojść w środę w nocy, między 22:00 a 1:00, ale rozmówcy 300POLITYKI twierdzą, że może dojść do zmiany w harmonogramie. Warciński zastąpi w TK Andrzeja Rzeplińskiego, którego kadencja upływa 19 grudnia.

Sejm o kluczowej ustawie dot. TK. W nadchodzącym tygodniu Sejm przyjmie także ostatni projekt dot. TK – przepisy wprowadzające dwie ustawy o Trybunale. To w tej chwili najważniejsza ustawa w sprawie sądu konstytucyjnego. Wprowadza specjalny tryb wyboru nowego prezesa Trybunału, by mogło do niego dojść w przeciągu miesiąca. Co więcej, PiS tak skonstruowało przepisy, by uniknąć ewentualnego pata. Jak pisaliśmy na 300POLITYCE, w tym trybie nie będzie bowiem potrzebne 10-osobowe kworum. II czytanie ma odbyć się we wtorek od 9:15. Głosowanie w jednym z bloków głosowań – być może jeszcze we wtorek. Senat ma od razu zająć się ustawą, by ewentualne poprawki przegłosować w piątek.

Sejm o reformie edukacji. W tygodniu posłowie przegłosują też reformę edukacji, czyli w praktyce dwa projekty: Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi. II czytanie ma odbyć się – wg. wstępnej czasówki – we wtorek wieczorem, między 18:00 a 22:00. Później zbierze się komisja, by rozpatrzyć poprawki zgłoszone w trakcie II czytania. Do głosowania nad przyjęciem dojdzie w którymś bloków głosowań – w środę, czwartek lub piątek. Później ustawa trafi do Senatu.

Rząd o likwidacji konkursów na dyrektorów sądów. Na wtorkowym posiedzeniu – które rozpocznie się o 12:00 – rząd zajmie się propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości zakładającą rezygnację z konkursów na dyrektorów sądów. Według resortu, procedura ta ma charakter długotrwały i nie zawsze zapewniający możliwość szybkiego i skutecznego obsadzenia stanowiska dyrektora lub zastępcy dyrektora sądu. Nowelizacja dotyczy także rezygnacji z enumeratywnego określenia przypadków, w których możliwe jest odwołanie dyrektora sądu.

EPP o kandydacie na szefa PE. We wtorek w głosowaniu Europejska Partia Ludowa ma wybrać kandydata frakcji na szefa Parlamentu Europejskiego, który może zastąpić na tym stanowisku Martina Schulza. Do wyboru nowego szefa PE na 2,5-letnią kadencję dojdzie w styczniu. Decyzja EPP będzie mieć wpływ także na polską politykę – jeżeli następcą Schulza zostanie chadek, to trzy stanowiska w UE: szefowie RE, PE i KE będą pełnić politycy z nadania EPP. Kilka tygodni temu pojawiały się głosy – chociażby ze strony włoskiego rządu – że “jeżeli szefem PE zostanie chadek, to otwiera się sprawa Donalda Tuska”.

Konstytucyjność ustawy medialnej. We wtorek o 9:30 Trybunał Konstytucyjny – na wniosek RPO i grupy posłów – ma zbadać tzw. małą ustawę medialną. To nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 30 grudnia 2015 roku, która zakładała wygaśnięcie mandatów obecnych władz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W praktyce dzięki niej PiS mogło przejąć media publiczne. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w 5-osobowym składzie, choć pierwotnie planowany pełny. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie Marek Zubik.

Przesłuchanie Gowina przed komisją śledczą. Na czwartek na 11:30 zwołano kolejne posiedzenie komisji śledczej ds. Amber Gold, w trakcie którego dojdzie do przesłuchania Jarosława Gowina. Wcześniej, we wtorek komisja będzie przesłuchiwać Marka Lipskiego, kuratora sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku, Janusza Korzeniowskiego, sędziego Sądu Rejonowego w Kościerzynie i Annę Czai, sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Dzień później w środę – także o 10:00 – dojdzie do przesłuchania Ryszarda Milewskiego, sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku, a następnie Romana Gierszewskiego, biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Pikieta przeciwko ograniczeniom dla mediów w Sejmie. Protest ma się odbyć przed budynkiem parlamentu w czwartek między 12:00 a 13:00. Jak pisaliśmy na 300POLITYCE w listopadzie, marszałek Sejmu planuje m.in. wprowadzić nowe akredytacje stałego sejmowego korespondenta, które umożliwią wejście do głównego sejmowego holu. Pozostali dziennikarze zostaną przeniesieni do bocznego budynku. Inne zmiany to wprowadzenie zakazu nagrywania polityków poza wyznaczonym miejscem i likwidacja sejmowego stolika.

Szczyt Rady Europejskiej. W czwartek i piątek odbędzie się ostatni w tym roku unijny szczyt, Rada Europejska omówi najpilniejsze kwestie, w tym migrację, bezpieczeństwo, gospodarkę i sprawy młodzieży oraz stosunki zewnętrzne. W porządku obrad jest m.in. dyskusja nt. Rosji oraz sytuacji w Holandii co do układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, realizacja oświadczenia UE-Turcja czy ocena postępu co do ram partnerstwa w dziedzinie migracji i efekty umów z wybranymi państwami afrykańskimi.

Sejm o ustawie dezubekizacyjnej. Posłowie na ostatnim posiedzeniu rozpoczęli prace nad tzw. projektem ustawy dezubekizacyjnej, ale marszałek Sejmu przeniósł na następne posiedzenie głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Dyskusja w tej sprawie odbyła się bowiem już po bloku głosowań. Dlatego do głosowania nad odrzuceniem dojdzie we wtorek rano, a o 15:00 zbiorą się dwie komisje, by rozpatrzyć projekt. II czytanie odbędzie się w środę o 11:15, co wskazuje na to, że PiS może chcieć uchwalić ten projekt w tym tygodniu.

Sejm o budżecie na 2017 rok. W piątek – w ostatnim dniu ostatniego w tym roku posiedzenia Sejmu – posłowie przyjmą projekt budżetu na 2017 rok. Blok rozpocznie się o 15:00 i potrwa do 21:00. Wcześniej, we wtorek o 10:30 odbędzie się II czytanie projektu, a dzień później Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy poprawki zgłoszone w czasie II czytania. Senat do 12 stycznia będzie musiał podjąć uchwałę. Potem ustawa trafi ponownie do Sejmu, a na posiedzeniu 25-27 stycznia zostaną rozpatrzone poprawki izby wyższej.

Fot. Sejm