Grudzień to przede wszystkim koniec kadencji Andrzeja Rzeplińskiego w TK, wybór na jego miejsce sędziego Trybunału, uchwalenie nowej ustawy, która pozwoli wybrać nowego prezesa TK i w konsekwencji – samo Zgromadzenie Ogólne. W ten sposób toczący się od kilkunastu miesięcy spór o TK będzie z końcem roku powoli wygasać, chociaż do wyboru prezesa może nie dojść, jeżeli “starsi” sędziowie zbojkotują ZO. Wtedy Trybunał będzie mieć p.o. prezesa.

W najbliższym miesiącu Trybunał zbada konstytucyjność ustawy medialnej – dzięki której PiS przejęło media publiczne – a Sejm przyjmie projekt budżetu na 2017 rok oraz projekty dot. reformy edukacji. Przed komisją śledczą ds. Amber Gold zostaną przesłuchani Jarosław Gowin i Andrzej Seremet, a ponadto EPP wybierze swojego kandydata na szefa PE. Z kolei już na początku miesiąca agencja S&P pochyli się nad polskim ratingiem.

*****

Trybunał Konstytucyjny. Na posiedzeniu 13-16 grudnia Sejm wybierze Michała Warcińskiego na stanowisko sędziego TK oraz uchwali przepisy wprowadzające dwie ustawy o TK, które dodatkowo zawierają specjalny tryb wyboru nowego prezesa Trybunału. Nowe prawo mówi, że sędzia p.o. prezesa Trybunału przeprowadza procedurę wyboru kandydatów w terminie miesiąca od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy. Nazwisko nowego prezesa TK powinniśmy poznać w grudniu, najpóźniej w styczniu. Wszystko to przy założeniu, że “starsi” sędziowie nie będą bojkotować ZO – tak, jak robiła to trójka sędziów wybranych w tej kadencji.

Przesłuchania Gowina i Seremeta. Na 8 grudnia zaplanowano przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Amber Gold byłego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Tydzień później, 14 grudnia przed komisją stanie obecny wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin.

Konstytucyjność ustawy medialnej. 13 grudnia Trybunał Konstytucyjny – na wniosek RPO i grupy posłów – ma zbadać tzw. małą ustawę medialną. To nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 30 grudnia 2015 roku, która zakładała wygaśnięcie mandatów obecnych władz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W praktyce dzięki niej PiS mogło przejąć media publiczne. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie, a więc 3 sędziów tradycyjnie zbojkotuje obrady, a Andrzej Rzepliński zarządzi zbadanie ustawy w składzie 5-osobowym. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie Marek Zubik.

Reforma edukacji. Do końca roku – zgodnie z harmonogramem MEN – powinny zakończyć się parlamentarne prace nad dwoma projektami dot. reformy edukacji. By tak się stało, Sejm musi je przegłosować na ostatnim w tym roku posiedzeniu 13-16 grudnia – chyba, że marszałek Kuchciński zwoła dodatkowe posiedzenie. Wcześniej w Sejmie będą prowadzone prace w powołanej podkomisji. Jeżeli Sejm przyjmie ustawę na wspomnianym posiedzeniu 13-16 grudnia, to na 20-21 grudnia zaplanowano ostatnie w tym roku posiedzenie Senatu.

Budżet na 2017 rok. W ostatnim dniu ostatniego w tym roku posiedzenia Sejmu posłowie przyjmą projekt budżetu na 2017 rok. Wcześniej – według harmonogramu komisji finansów publicznych – 13 grudnia odbędzie się II czytanie projektu,a dzień później Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy poprawki zgłoszone w czasie II czytania. Senat do 12 stycznia będzie musiał podjąć uchwałę. Potem ustawa trafi ponownie do Sejmu, a na posiedzeniu 25-27 stycznia zostaną rozpatrzone poprawki izby wyższej.

EPP o kandydacie na szefa PE. 13 grudnia w głosowaniu Europejska Partia Ludowa ma wybrać kandydata frakcji na szefa Parlamentu Europejskiego, który zastąpi na tym stanowisku Martina Schulza. Do wyboru nowego szefa PE na 2,5-letnią kadencję dojdzie w styczniu. Decyzja EPP będzie mieć wpływ także na polską politykę – jeżeli następcą Schulza zostanie chadek, to trzy stanowiska w UE: szefowie RE, PE i KE będą pełnić politycy z nadania EPP. Już pojawiają się głosy – chociażby ze strony włoskiego rządu – że ”jeżeli szefem PE zostanie chadek, to otwiera się sprawa Donalda Tuska”.

Rating Polski. Już na początku miesiąca – w pierwszy piątek grudnia – nad polskim ratingiem ma pochylić się Standard & Poor’s. To właśnie ta agencja na początku tego roku obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu BBB+ z A-.

Szczyt Rady Europejskiej. 15-16 grudnia odbędzie się ostatni w tym roku unijny szczyt, Rada Europejska omówi najpilniejsze kwestie, w tym migrację, bezpieczeństwo, gospodarkę i sprawy młodzieży oraz stosunki zewnętrzne. W porządku obrad jest m.in. dyskusja nt. Rosji oraz sytuacji w Holandii co do układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, realizacja oświadczenia UE-Turcja czy ocena postępu co do ram partnerstwa w dziedzinie migracji i efekty umów z wybranymi państwami afrykańskimi.

Fot. Sejm