W przyszłym tygodniu Sejm w ekspresowym tempie zajmie się poprawkami Senatu zakładającymi podniesienie kwoty wolnej dla najmniej zarabiających. We wtorek o 8:15 sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy uchwałę Senatu, o 12:00 poprawkami zajmą się posłowie na sali plenarnej, a o 12:45 – na tę godzinę zaplanowano 15-minutowy blok głosowań – dojdzie do ich przyjęcia. Wszytko to przy założeniu, że Senat w poniedziałek wprowadzi poprawki.

Tego samego dnia o 13:00 rozpoczną się pierwsze czytania dwóch rządowych projektów dot. reformy edukacji: Prawa oświatowego wraz z przepisami wprowadzającymi. Dyskusja w tej sprawie ma potrwać 5 godzin, do 17:00. Dzień później, w środę o 11:30 dwie sejmowe komisje rozpatrzą wniosek o powołanie nadzwyczajnej podkomisji ds. reformy edukacji.

W czwartek o 19:30 odbędzie się pierwsze czytanie ostatniego projektu dot. TK – czyli przepisów wprowadzających, – który w czwartek wpłynął do Sejmu. Jak pisaliśmy na 300POLITYCE, PiS wprowadza specjalny tryb wyboru nowego prezesa Trybunału, by szybko wybrać następcę Andrzeja Rzeplińskiego. W piątek rano odbędzie się głosowanie nad prawdopodobnym wnioskiem o odrzucenie projektu.

Także na tym posiedzeniu – we wtorek o 17:00 – odbędzie się II czytanie projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Pierwotnie to ten projekt opisywał sposób wyboru nowego prezesa Trybunału, ale w zaistniałej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy z ustawy wprowadzającej. Projekt ustawy o organizacji może zostać uchwalony na tym posiedzeniu.

Sejm zajmie się też – we wtorek od 23:15 – poprawkami Senatu do ustawy o statusie sędziów TK. Do głosowania nad nimi może dojść w środę rano – 3-godzinny blok głosowań rozpocznie się o 9:00 i potrwa planowano do 12:00. Ponadto posłowie zajmą się projektami dot. likwidacji MSP i powołania rady ds. SSP, a także utworzeniem komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

Fot. 300POLITYKA