Antoni Macierewicz został w sobotę laureatem nagrody im Kazimierza Odnowiciela „Patriota roku 2016” przyznanej – po raz pierwszy – przez środowisko wydawnictwa Biały Kruk. w przemówieniu wygłoszonym na gali w Operze Krakowskiego szef MON mówił m.in. o najważniejszych ludziach na politycznej ścieżce swojego życia, „brzemieniu Jarosława Kaczyńskiego” oraz odwadze, której od Polaków wymagało wybranie PiS w 2015 oku. Oto 7 najważniejszych fragmentów jego przemówienia.

Naród podjął decyzję mimo tych, którzy kłamali całą dobę. „Naród Polski, wy którzy odważyliście się w październiku 2015 roku, mimo wszystkich przeszkód, mimo tych którzy cale kłamstwo mówili wam cala dobę, którzy mówili was byście zrezygnowali z polskości, z chrześcijaństwa, z obowiązku wierności swoim ojcom i dziadom, wy podjęliście tę niezwykle brzemienną w skutki, wielką decyzję wybrania PiS jako nośnika siły Polski, który ją przekształci”

Żyjemy w czasach, gdy pióro i kamera są groźniejsze niż karabin. „Nie ma slow podziwu, do tych wszystkich milionów Polaków, którzy podjęli taka decyzje. Bo żyjemy w czasach, w których decyzja moralna jest trudniejsza, niż decyzja stanięcia w szranki w walce fizycznej. Doprowadzono do sytuacji, iż czasami pióro dziennikarza, kamera telewizyjna jest bardziej groźna, i jest większym narzędziem opresji niż karabin maszynowy. Polacy potrafili się przeciwstawić tej presji. To nie jest łatwe”

Proszę was, byście nadal byli odważni. „Proszę was, byście byli nadal odważni w wyborze chrześcijańskiego i narodowego kształtu Polski. Byście nie dali się zniechęcić tym wszystkim, którzy chcą Polskę zniszczyć. Byście nie pozwoli zniszczyć waszych marzeń o Polsce wielkiej, katolickiej i sprawiedliwej”

Macierewicz dziękuje ojcu Rydzykowi. „Najwyższe wyrazy podziękowania, wdzięczności i podziwu, chciałbym przekazać osobie, która dziś rano witałem i żegnałem, człowieka którego niezmordowana siłą i pasja przekształciły Polskę, dla Ojca Tadeusza Rydzyka. Nie byłoby tego nowego pokolenia Polaków, w tym także nowego pokolenia posłów polskich, gdyby nie jego wielka praca i wysiłek, także gdy spadały na niego najgorsza kalumnie. Nie ma trudniejszej sytuacji, gdy przeciwko kapłanowi stają kapłani. W jego życiu tak właśnie było. Ojcze Tadeuszu dziękuję.”

Ciężkie brzemię Jarosława Kaczyńskiego. „To jest nasza misja, byście wytrwali we wspieraniu tych ludzi, jak Kaczyński i Duda, byście ich swoim codziennym trudem, codzienna myślą ich wspierali. Bo brzemię, które wziął na siebie Jarosław Kaczyński, naprawdę jest ciężkim i wielkim brzemieniem. Od tego czy ono będzie niesione zależy przyszłość narodu i państwa polskiego”.

Trudno jest mówić o misji Polski. Łatwiej o ciepłej wodzie w kranie. „Patriotyzm to służba Ojczyźnie, to obrona własnej ziemi. Ale to też odwaga w tej służbie Ojczyzny, ale odwaga w imię wartości. Tych wartości, które do nas przeniknęły z chrześcijaństwa. Tylko taka jest odwaga jest wartościowa. Jestem głęboko przekonany, że dziś od nas wszystkich wymagana jest odwaga w służbie Ojczyźnie. I by myślano o Polsce jako o wielkim narodzie i państwie, który ma przed sobą wielką misję. To nie jest łatwo, aby sformułować i służyć misji polskiej i misji naszego narodu, która jest zawarta w naszych dziejach. Łatwiej jest powiedzieć: niech będzie ciepła woda w kranie. I ja pójdę się przespać, pośpię, a jutro podrepczę do pracy. Trudniej odważyć się pomyśleć, jaki powinien być naród Polski i jakie zadania powinno – w dzisiejszym świecie tak pełnym konfliktów i niejasności – jaki system wartości powinien przyświecać ludzkości. I powiedzieć: to Polska go niesie”.

Nie jestem godny te nagrody. „Dziękuję za to wyróżnienie i mam pełną świadomość, jak wiele trzeba bym do niego dorósł. Mam pełną świadomość wagi tych słów, które patronują tej nagrodzie. Patriotyzm – czy jest coś piękniejszego, niż miłość do własnej Ojczyzny? Czy jest coś poza Bogiem i wiarą, czemu bardziej warto służyć niż własnej Ojczyźnie? I chcę aby to było dla państwa oczywiste. To nie jest żadne poświęcenie, żaden wysiłek czy trud, to jest wielki przywilej o którym marzyłem całe życie: Móc służyć Ojczyźnie, wolnej Polsce. I dziś może się ono stawać ciałem. Nie ma takich trudów, nie ma takich niebezpieczeństw, nie ma takich przeszkód, których nie można przezwyciężyć aby służyć ojczyźnie. Służyć Polsce to najwyższy wyraz szczęścia, jaki może dostąpić człowiek. Tej nagrody w sposób oczywisty nie jestem godny”.