Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2017 rok zaplanowano na kolejne posiedzenie Sejmu 19-21 października. W imieniu rządu, projekt przedstawi Minister Rozwoju i Finansów. Zgodnie z wstępnym harmonogramem, debata rozpocznie się w środę o 9:30 i potrwa do 17:30.

Także za 2 tygodnie Sejm zajmie się prezydenckim projektem ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki, zakładający zwrot spreadów frankowiczom, także przedsiębiorcom i samozatrudnionym. Projekt dotyczy co prawda osób, które zaciągnęły kredyt w walucie obcej, ale głównie skorzystają z niego frankowicze.

Ponadto Sejm zajmie się drugim projektem w tej sprawie – autorstwa Platformy. Propozycja PO zakłada wprowadzenie możliwości złożenia przez kredytobiorcę wniosku o restrukturyzację walutowego kredytu mieszkaniowego na określonych warunkach.

Posłowie będą także głosować nad wnioskami o uchylenie immunitetu prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Pierwotnie Sejm miał rozpatrzyć te wnioski w tym tygodniu, ale w harmonogramie nastąpiła zmiana spowodowana rozpatrywaniem projektem dot. aborcji.

Posiedzenie rozpoczyna się w środę o 9:30 i potrwa do piątku.

Fot. Rafał Zambrzycki/Sejm