Na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu, Sejm powinien zająć się wnioskiem PO o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Jak poinformowało 300POLITYKĘ Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu, wniosek aktualnie oczekuje na zarządzenie jego drukowania, a dalsza procedura jest uregulowana w regulaminie Sejmu.

Rozpatrzenie wniosku i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia jego złożenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia jego złożenia. Wniosek wpłynął 22 lipca, więc termin upływa właśnie w poniedziałek, 5 września. Wtedy też rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu.

Platforma złożyła wniosek po tym, jak marszałek Kuchciński na ostatnim przedwakacyjnym posiedzeniu – w trakcie głosowań nad poprawkami Senatu do ustawy o TK – zdecydował, że nie dopuści posłów do zadawania kolejnych pytań i zgłaszania wniosków formalnych. Klub PO na nowego marszałka proponuje Rafała Grupińskiego.

Fot. Piotr Drabik CC BY 2.0