Projektem zmiany Konstytucji oraz programem 500+ zajmie się Sejm na najbliższym, przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Zdaniem rozmówców 300POLITYKI, PiS będzie chciało jak najszybciej przegłosować ustawę wprowadzającą jedną z kluczowych zapowiedzi z expose.

Sejm może uchwalić projekt nawet na jednym posiedzeniu. Ustawa wchodzi bowiem w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, co w praktyce oznacza, że aby weszła w życie od 1 kwietnia, musi zostać uchwalona w lutym.

Senat w tym miesiącu zbiera się tylko raz, 17-19 lutego. Jeżeli Sejm nie zdążyłby uchwalić ustawy na przyszłotygodniowym posiedzeniu, musiałoby odbyć się dodatkowe posiedzenie Sejmu lub Senatu. Inną opcją – teoretycznie – jest skrócenie vacatio legis.

Posłowie rozpoczną prace na Wiejskiej już we wtorek, a nie w środę, jak planowano wcześniej. Prezydium Sejmu dokonało zmian w terminarzu, wyznaczając dodatkowy dzień posiedzenia na wtorek, 9 lutego, skreślając jednocześnie ostatni dzień, tj. piątek, 12 lutego. W ten sposób posiedzenie nie będzie wydłużone i potrwa 3 dni.

Sejm zajmie się także projektem nowelizacji Konstytucji autorstwa Kukiz ’15, pod którym podpisali się posłowie PiS. Projekt dotyczy Trybunału Konstytucyjnego i zakłada przede wszystkim wygaszenie kadencji obecnych sędziów TK, w ciągu 60 dni od wejścia w życie nowelizacji, a co za tym idzie, wybór nowych sędziów.

Nowelizacja zwiększa skład TK do 18 sędziów oraz wprowadza zasadę, że ich wybór poprzez Sejm następuje większością 2/3. W projekcie zapisano też, że prezesa i wiceprezesa TK powołuje prezydent spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału.

Fot. Sejm