Prezes Trybunału Konstytucyjnego w programie Tomasza Lisa w TVP 2 zapowiedział, że wyrok w sprawie tzw. ustawy “naprawiającej” TK zapadnie prawdopodobnie w II połowie lutego. Andrzej Rzepliński mówił też o Jarosławie Kaczyńskim, Zbigniewie Ziobrze oraz o aspiracjach politycznych – a raczej ich braku. Oto 8 najważniejszych cytatów z rozmowy.

— NIE PRZEGRAŁEM: Nie przegrałem dzisiaj. TK by się zatrzymał na tej linii, na której był – można powiedzieć – od początku, jeśli chodzi o daleko idącą rezerwę do kontrolowania uchwał Sejmu. Ponieważ TK stale przyjmuje, że nie są to akty normatywne.

— NIE USTĄPIĘ NAWET NA MILIMETR: Trybunał powiedział, że wybór 3 sędziów przez poprzedni Sejm 8 października jest konstytucyjny i legalny. Ten sam Trybunał uznał, iż 2 sędziów wybranych zostało z naruszeniem konstytucji. W Konstytucji zapisane jest, iż sędziów TK jest 15, w tej chwili mamy 18 – i to jest problem, przed którym stoję. Ale nie ustąpię nawet na milimetr. Suweren, jakim jest naród i Sejm powołany, podejmuje decyzję do ostatniego dnia kadencji. Tak samo jak suweren i reprezentujący nas posłowie w Sejmie, od 1 dnia ukonstytuowania się nowego Sejmu podejmują decyzje, za które biorą odpowiedzialność. Wybór 5 sędziów 3 grudnia późną nocą i ich ślubowanie złożone kilka minut po północy, było w poprzek tego, co miało być rozstrzygnięte. Dziś mamy 10 sędziów orzekających.

— TK NIE ZOSTAWIŁ SUCHEJ NITKI NA JAKOŚCI UCHWAŁ PIS: Trybunał nie zostawił suchej nitki na jakości tych uchwał, ale jak napisał TK: TK może tylko to ocenić, nie orzeka ws. ich konstytucyjności. Ta ocena jest jednoznacznie negatywna, ale nie zawiera żadnych skutków prawnych.

— WERDYKT WS. USTAWY “NAPRAWCZEJ” W DRUGIEJ DEKADZIE LUTEGO: Trybunał Konstytucyjny nie widzi tej ustawy, dopóki nie orzeknie jej konstytucyjności. Będzie ona przedmiotem rozprawy. Są 4 wnioski, w tym po raz pierwszy przez dwie grupy posłów – PO oraz Nowoczesna i dołączyli się do nich posłowie PSL-u. Jest wniosek I prezesa SN i RPO. To – można powiedzieć – masywne zaskarżenie (…) Nie możemy w ciągu 3 godzin orzekać – z różnych przyczyn – od wpłynięcia wniosku. Dałem czas uczestnikom postępowania do złożenia Trybunałowi i innym uczestnikom swoich stanowisk do 29 stycznia. Wtedy w zasadzie będziemy mieli wstępny projekt rozstrzygnięcia. Musi minąć co najmniej 14 dni, kiedy wysłałem zawiadomienie o terminie rozprawy, a rozprawą. Czyli raczej będzie to II dekada lutego.

— PREZYDENT NIE ZAJĄŁ OSTATECZNEGO STANOWISKA: Wszyscy sędziowie są legalnie wybrani. Dopóki nie będzie ostatecznej decyzji prezydenta, bo – można powiedzieć – piłka jest po jego stronie. Prezydent nie zajął jeszcze żadnego stanowiska. Aby jakaś decyzja, jakieś stanowisko miało walor prawny, to musi być na piśmie. Nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji prezydenta, czy zorganizuje akt ślubowania. Prezydent nie zajął ostatecznego stanowiska.

— NIE MAM ŻADNYCH ASPIRACJI POLITYCZNYCH: Nie mam żadnych aspiracji plitucznych. Nigdy nie miałem aspiracji politycznych.

— KACZYŃSKI TO NACZELNY NACZELNIK PAŃSTWA: Już mieliśmy przykład, że naczelny naczelnik państwa powiedział w prywatnej telewizji, że absolutnie nie może być opublikowany wyrok, a został. Jeszcze nie rządzi w Polsce wola jednostki, rządzi prawo.

— NIE INTERESUJE MNIE TO, CO MÓWI ZIOBRO: Nie interesuje mnie to, co mówi pan minister, ponieważ mówi rzeczy, które podsuwają mu doradcy, chyba niespecjalnie dobrze poinformowani. Plus oratorskie zdolności pana ministra powodują, że trudno się do tego odnosić.

Fot. TVP