Jedna z poprawek PiS do projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zakłada, że nowelizacja wejdzie w życie z dniem ogłoszenia – czyli od razu – a nie w ciągu 30 dni, jak było zapisane w pierwotnym projekcie PiS.

Kolejna nowość to zapis umożliwiający Zgromadzeniu Ogólnemu wystąpienie do Sejmu z wnioskiem o złożenie z urzędu sędziego Trybunału. ZO mogłoby także podjąć uchwałę lub złożyć wniosek w sprawie na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości.

PiS chce także, by rozprawa nie mogła odbyć się wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie, a dla spraw orzekanych w pełnym składzie – po upływie 6 miesięcy. Prezes TK w niektórych przypadkach mógłby skrócić ten termin o połowę, m.in. w w sprawach, w których z wnioskiem występuje prezydent.

Kolejna poprawka wprowadza możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego także na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wniosku, chyba że prezes TK uzna wniosek za nieuzasadniony.

Inne poprawki były omawiane na konferencji przez posłów PiS i dotyczą m.in. możliwości rozpatrywania skarg obywatelskich w niepełnym składzie.

1

2

3

4

5

Fot. Sejm/300POLITYKA