Złożony w Sejmie przez klub parlamentarny Kukiz ’15 – pod którym podpisali się także posłowie PiS – projekt nowelizacji Konstytucji zakłada przede wszystkim wygaszenie kadencji obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w ciągu 60 dni od wejścia w życie nowelizacji, a co za tym idzie, wybór nowych sędziów. Pod projektem podpisało się 142 posłów.

W uzsadnieniu napisano, że „niewątpliwie doprowadziłoby to do definitywnego zakończenia toczącego się od początku VIII kadencji Sejmu sporu o Trybunał Konstytucyjny”.

Nowelizacja zwiększa skład TK do 18 sędziów oraz wprowadza zasadę, że ich wybór poprzez Sejm następuje większością 2/3. W projekcie zapisano też, że prezesa i wiceprezesa TK powołuje prezydent spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału.

Projekt zakłada także, że w kwestii zgodności z Konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym będzie orzekał Sąd Najwyższy.

Według wnioskodawców, po rozszerzeniu składu, prezydent przyjmie ślubowanie od 3 sędziów wybranych przez poprzedni Sejm, a 5 sędziów wybranych w tej kadencji zostanie dopuszczona do orzekania. W ten sposób jednak ich kadencja zakończyłaby się po 60 dniach, a Sejm musiałby wybrać nowych sędziów.

Projekt zmiany Konstytucji został dzisiaj został skierowany do BL i BAS. Do zmiany ustawy zasadniczej potrzeba 2/3 głosów.

Fot. Sejm