Projekt nowelizacji autorstwa PiS, który na stronie Sejmu pojawił się ok. 22:30, zakłada wprowadzenie zasady, że Trybunał Konstytucyjny podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 13 sędziów Trybunału, w tym prezesa lub wiceprezesa TK.

Według projektu PiS, sędzia Trybunału wybrany przez Sejm będzie składać ślubowanie marszałkowi Sejmu, a nie – jak dotychczas – prezydentowi. W uzasadnieniu napisano, że skoro sędziów wybiera Sejm, to także marszałek jako organ i w jego imieniu odbierze ślubowanie, co będzie zgodne z zasadą, że ślubowanie odbiera instytucja powołująca.

Ponadto w projekcie zapisano, że „jeżeli postępowanie wszczęte przed wejściem w życie ustawy nie jest prowadzone przez skład sędziów określony w tej ustawie, postępowanie wszczyna się na nowo”.

PiS chce też przenieść siedzibę Trybunału Konstytucyjnego do innego miasta, uchylając w ten sposób jeden z przepisów. W uzsadnieniu napisano, że celem tego jest dowartościowanie innych ośrodków miejskich, w szczególności Polski wschodniej; poprawi to sytuację na rynku pracy, a także obniży koszty funkcjonowania takich urzędów.

Ponadto – według PiS – przeniesienie siedziby Trybunału Konstytucyjnego z Warszawy do innego miasta ma także ten dodatkowy walor, że zapewni większą izolację sędziów od ośrodków władzy politycznej, a przez to wzmocni ich apolityczność i bezstronność.

Vacatio legis zapisane w projekcie wynosi 30 dni – choć teoretycznie może być zmienione na etapie prac parlamentarnych.

Fot. trybunal.gov.pl