Jeśli nie wiesz, gdzie jest twój lokal do głosowania, szukaj przede wszystkim szkół – w wielu z nich stoją urny wyborcze. Możesz je także znaleźć w zupełnie nieoczekiwanych miejscach.

Ponad 60 proc. obwodów znajduje się w szkołach i przedszkolach, w tym w placówkach niepublicznych. Na potrzeby wyborcze udostępniane są nie tylko sale lekcyjne, lecz także sale gimnastyczne, świetlice, hole i stołówki.

W domu kultury, ośrodku zdrowia, w urzędzie albo remizie

W drugiej kolejności lokale wyborcze organizowane są w domach kultury, bibliotekach, a na wsi – w świetlicach (16 proc. wszystkich obwodów głosowania). Blisko 8 proc. obwodów stworzono w placówkach medycznych (w tym szpitalach) oraz instytucjach opieki społecznej; około 4 proc. – w urzędach, budynkach należących do gminy, w tym w siedzibach zakładów komunalnych.

271 obwodów, niewiele mniej niż w bibliotekach, znajduje się w budynkach określanych jako „była szkoła”. Najwięcej jest ich w Lubelskiem. W okręgu nr 7 (z siedzibą w Chełmie) aż 25 obwodów mieści się w zamkniętych szkołach. Na 2 lubelskie okręgi wyborcze niemal co piąty znajduje się w dawnej szkole.

Głosujący z 4 proc. obwodów skreślą karty wyborcze w remizach. Do lokali należących do Ochotniczej Straży Pożarnej przychodzi się głównie na Lubelszczyźnie (15 proc. obwodów), Mazowszu (13 proc., z wyjątkiem okręgu warszawskiego nr 19) oraz na Podkarpaciu, w Małopolsce i w Łódzkiem (po 10 proc.).

Na basen, do muzeum, do kina

Na potrzeby lokalu wyborczego przygotowywane są również hale i ośrodki sportowe, muzea, kina, punkty informacji turystycznej i instytuty badawcze. Mieszkańcy osiedli głosują także w siedzibach i klubach spółdzielni mieszkaniowych (215 obwodów). Gdy brakuje dogodnie usytuowanych obiektów publicznych należących do gminy, lokale wyborcze organizuje się w domach wypoczynkowych, kawiarniach, w firmach i obiektach komercyjnych. W budynkach należących do Kościoła katolickiego (najczęściej są to sale parafialne) znalazło swoje miejsce 49 obwodów do głosowania, a 9 – w prywatnych domach mieszkańców (po 3 w okręgu nr 24 na Podlasiu i na Mazowszu oraz po jednym w województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim). Oficjalnie na liście obwodów opisano je na przykład jako „nowy budynek Pana Marka Dziadonia” (okręg nr 14) lub „lokal prywatny Pana Mieczysława Koszczaka” (okręg nr 16).

W tym roku urny wyborcze staną również w centrach handlowych (okręgi nr 22 i 8), serwisach samochodowych (m.in. okręgi nr 36 i 11), Fabryce Drutów Specjalnych (okręg nr 10), pijalni wód mineralnych (okręg nr 2), w „Majami”, opisanym dodatkowo jako „lokal obok stacji CPN” (okręg nr 7), szkole tańca (okręg nr 3), w kapitanacie portu (okręg nr 41), oczyszczalniach ścieków (m.in. okręgi nr 9 i 27), w zakładzie handlowo-produkcyjnym Stado Ogierów Białka (okręg nr 7), w Pasiece Zarodowej w Kocierzowach (okręg nr 10), a także w pałacach ślubów i Urzędach Stanu Cywilnego, w straży miejskiej, izbie wytrzeźwień i sali masońskiej pałacu w Włoszakowicach (Wielkopolska). 186 obwodów zorganizowanych jest w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Najwięcej obwodów w mazowieckim

Niecałe 31 mln uprawnionych do głosowania Polaków będzie mogło oddać swój głos w jednym z ponad 27 tys. obwodów wyborczych. Na jeden obwód statystycznie przypada ponad 1,1 tys. uprawnionych do głosowania.

Obwód głosowania to wyznaczony przez radę gminy teren, którego mieszkańcy (zwykle między 500 a 3 tys. osób) głosują w tym samym miejscu. W jednym lokalu wyborczym, na przykład w szkole, może mieć siedzibę 2 lub więcej obwodów do głosowania, na które została podzielona dana gmina.

Najwięcej obwodów – bo 3596 – znajduje się w województwie mazowieckim (podzielonym na 5 okręgów, z których startują posłowie), a najmniej – 700 – w lubuskim, które podobnie jak województwa świętokrzyskie, opolskie i podlaskie, jest jednocześnie jednym okręgiem wyborczym do Sejmu.

Skorzystaj z wyszukiwarki komisji wyborczych, w których możesz oddać swój głos w wyborach do parlamentu!
http://mamprawowiedziec.pl/

Tekst pochodzi z MamPrawoWiedziec.pl
Dane na podstawie: 27 604 lokali wyborczych. Tekst powstał we współpracy z Fundacją ePaństwo wspartej przez Google.org i polski zespół Google.