Decyzja prezydenta Komorowskiego o ogłoszeniu wyborów 25 października zdefiniowała kluczowe daty w kalendarzu najważniejszych graczy na politycznej scenie. Do wyborów pozostało 100 dni. Kończy się okres “kampanii informacyjnych” – już wkrótce wszystkie wydatki zaczną liczyć się do limitu wyznaczonego przez PKW. Oto wstępny kalendarz najważniejszych wydarzeń.

Start kampanii. Kiedy wystartuje kampania? To kluczowe pytanie dla finansowania obecnych działań partii. Postanowienie prezydenta podaje się do publicznej wiadomości w BIP i ogłasza w Dzienniku Ustaw najpóźniej w 5 dniu od dnia zarządzenia wyborów. Od tego momentu zaczyna się kampania wyborcza, która potrwa aż do piątku, 23 października. To wynika z art. 104 kodeksu wyborczego, który mówi wprost, że kampania zaczyna się w momencie ogłoszenia.

Jeśli prezydent podpisze postanowienie jeszcze w piątek 17 lipca, to oznacza, że wszystkie “kampanie informacyjne” nie będą liczyć się do limitu wydatków partii maksymalnie do połowy przyszłego tygodnia. To dotyczy przede wszystkim kampanii wizerunkowej premier Kopacz – spotów i billboardów. Najbardziej prawdopodobne jest, że postanowienie zostanie ogłoszone już w poniedziałek. Dzięki temu spoty Platformy w weekend nie będą formalnie emitowane w trakcie kampanii. Podobnie kongres Petru czy wyjazd Szydłobusa.

W 2011 roku prezydent ogłosił wybory 4 sierpnia (czwartek) na konferencji w Belwederze, tego samego dnia podpisał też postanowienie. Kampania wystartowała wtedy 5 sierpnia (piątek), gdy zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Zgłoszenia komitetów. Prawo do zgłaszania kandydatów mają komitety wyborcze partii politycznych, koalicji oraz komitety wyborcze wyborców. W każdym przypadku – zgodnie z kodeksem wyborczym – komitety mają czas do 50 dni przed datą wyborów na poinformowanie o utworzeniu, czyli do ok 4 września (koniec kampanii referendalnej).

Rejestracja list. Kodeks wyborczy jest jednoznaczny. “Listę kandydatów zgłasza się do okręgowej komisji wyborczej najpóźniej do godziny 2400 w 40 dniu przed dniem wyborów”. To oznacza, że ok. 14 września minie termin rejestracje list – tydzień po referendum. Platforma ma je ogłosić 6 sierpnia, PiS – jak pokazały poprzednie wybory – może je sfinalizować w ostatnim możliwym terminie, czyli w połowie września. Politycy SLD mówili o połowie sierpnia jako momencie pokazania list, ale na to będzie miał wpływ też wynik rozmów o zjednoczeniu lewicy.

Losowanie numerów. “Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów rejestracji list kandydatów przyznaje w drodze losowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, jednolity numer dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym”. Losowanie list – co będzie miało wpływ na kampanie partii i komitetów, przede wszystkim outdoorową, ulotki – odbędzie się ok. 25 września.

Bezpłatne i płatne audycje wyborcze. Od 10 października wystartuję bezpłatne audycje wyborcze dla zarejestrowanych komitetów. Płatne audycje będą mogły wystartować – zgodnie z art. 119 kodeksu wyborczego – od chwili otrzymania przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu.

fot. sejm.gov.pl