Zmiany w systemie kształcenia lekarzy, system e-WUŚ, elektroniczne recepty, internetowe konta pacjenta – to tylko niektóre ze zrealizowanych zadań, którymi chwalił się na ostatniej konferencji w roli ministra zdrowia Bartosz Arłukowicz. Dziennikarze na briefingu nie mogli zadawać pytań.

Arłukowicz wymienił szereg obietnic, które zrealizował w ciągu 3,5 roku urzędowania na stanowisku szefa MZ. Jako kluczowe określił wprowadzenie mapy zapotrzebowania zdrowotnego – tzn. zmiany zasad kontraktowania świadczeń, czyli planowania wedle potrzeb. – W sumie wprowadziliśmy 17 ustaw, ponad 270 rozporządzeń – wyliczał Arłukowicz.

Jak zapewnił, wszelkie zmiany wprowadzone przez jego resort miały sprawić, by „pacjentowi w systemie było łatwiej”.

Oto kluczowe punkty tej konferencji.

PAKIET ONKOLOGICZNY

  • „Wprowadziliśmy pakiet onkologiczny, który skraca czas diagnozy choroby nowotworowej do 9 tygodni. Ponad 122 tysiące pacjentów zostało objete pakietem onkologicznym. 98 proc. z tych pacjentów otrzymało pełną diagnozę w oczekiwanym terminie. W ramach onkologii wprowadziliśmy także 29 nowych leków”.

IN VITRO

  • „Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu programu in vitro. Do dzisiaj 20 tys. zarejestrowanych par, ponad 2100 urodzonych dzieci. Wprowadziliśmy leki in vitro jako leki refundacyjne. Przygotowaliśmy zapisy ustawy o leczeniu niepłodności, która reguluje przepisy dotyczące in vitro. Ta ustawa będzie głosowana za 2 tygodnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Wprowadzimy tą ustawą kompleksowe leczenie pacjentów z bezpłodności, otwieramy centra leczenia niepłodności”.

REFUNDACJA LEKÓW

  • „W ciągu 3,5 roku wprowadziliśmy na listy refundacyjne ponad 4400 leków, 152 leki są bez dopłaty pacjenta, 250 leków w programach lekowych bez dopłaty pacjenta, ponad 900 leków z dopłatą ryczałtową 3,20 zł, przeprowadziliśmy 626 posiedzeń komisji ekonomicznej, w trakcie negocjacji cen leków z koncernami farmaceutycznymi”.

Fot. Polsat News