Andrzej Seremet w swoim przemówieniu w Sejmie powtórzył przekaz, który formułuje od momentu publikacji akt ze śledztwa dotyczącego afery taśmowej: prokuratorzy działali zgodnie z prawem, to co się stało to nie przeciek, a ataki na prokuraturę są nieuprawnione.  Prokurator Generalny omówił też postępy śledztwa w sprawie afery podsłuchowej.  Oto kluczowe punkty jego przemówienia.

  • O PROKURATURZE: „Pozbawione racji jest obciążanie tym co się stało prokuratury. Zdecydowanie sprzeciwiam się takiej krytyce, często motywowanej politycznie. prokuratura działała zgodnie z prawem tj. stosownie z art 156 par 5 kk. Udostępnienie akt nie oznacza zgody na publiczne udostępnienie ich treści. Takie zachowanie to przestępstwo z art. 241 par 1 kk. Prokuratora nie można obciążać tym, że zostało popełnione przestępstwo, na tym właśnie polegające”.
  • O „PRZECIEKU”: „Zupełnie nieuprawnione jest nazywanie sytuacji przeciekiem. To ujawnienie danych przez tego, kto ma ich strzec. W tym przypadku nie doszło do nielegalne przekazania przez funkcjonariusza państwowego, jedynie do ich bezprawnego upublicznienia [akt], które znalazło się w rękach uprawnionego uczestnika procesu”.
  • O TYM, KTO MIAŁ WGLĄD DO AKT: „Wgląd do akt mieli czterej podejrzani, czterej obrońcy podejrzanych, 11 pokrzywdzonych oraz ich 11 pełnomocników. Skorzystało z tego 15 osób, byli to adwokaci oraz aplikanci adwokaccy”.
  • O DANYCH WRAŻLIWYCH: „W świetle obowiązujących do 7 kwietnia 2015 przepisów umieszczenie miejsca zamieszkania nie było wadliwe. (…) Adres zamieszkania nie należy do danych wrażliwych. To pojęcie nie jest prawnie zdefiniowane. Powszechnie przyjmuje się, że są to dane wymienione w ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 r. Są to: dane są ujawniające pochodzenia rasowe, poglądy polityczne, wyznaniowe, stan zdrowia, kod genetyczny, nałóg, życie seksualne, skazań karnych”.
  • O ŚLEDZTWIE WS. AFERY PODSŁUCHOWEJ: „Wnioskowano o jego przedłużenie do 17 września 2015 roku. W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że proceder podsłuchiwania dotyczył przeszło 100 spotkań i obejmował krąg kilkudziesięciu osób. Akta główne sprawy to 37 tomów akt, w tym 3 tomy zawierające materiały niejawne”.
  • O WNIOSKU DOT. POMOCY PRAWNEJ DO USA: „Na początku maja 2015 strona amerykańska poinformowała, że nie zajęła się jeszcze analizą tego wniosku. Ma to nastąpić do połowy czerwca. Rezultaty tej pomocy prawnej mogą mieć fundamentalne znaczenie dowodowe, w postaci zindywidualizowania osób dysponujących nagraniami, w tym również tymi, które jeszcze nie pojawiły się w przestrzeni publicznej”.
  • O BLOKOWANIU STRONY NA FB: „To jest możliwe tylko na gruncie prawa amerykańskiego, w każdym wypadku konieczny jest wniosek o pomoc prawną do władz amerykańskich”.
  • O APOLITYCZNOŚCI PROKURATURY: „Prokuratura jest instytucją apolityczną, zadaniem prokuratorów jest strzeżenie prawa, prokuratura przywykła do zarzutów, że wpisuje się w kalendarz wyborczy. Jedyny kalendarz którym się kieruję to kalendarz wiszący na ścianie każdego prokuratura. Apeluje do państwa posłów, apeluje do wszystkich o wstrzemięźliwość i rozwagę i formułowaniu zarzutów pod adresem prokuratury”.

fot. sejm.gov.pl