Senat wyraził zgodę na zarządzenie przez prezydenta ogólnopolskiego referendum.

„Za” głosowało 57 senatorów. Nikt nie głosował przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

6 września Polacy odpowiedzą na pytania, czy opowiadają się:

za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu;
za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa;
za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika

Na 300POLITYCE dokładna treść postanowienia PBK.

Fot. Senat