W sprawach, o których przez ostatnie 3 miesiące mówili najwięcej, Duda i Komorowski składają wyborcom niemal identyczne obietnice. Różni ich stosunek do podniesienia wieku emerytalnego. MamPrawoWiedziec.pl porównuje obietnice kandydatów na prezydenta.

Przez 3 miesiące kampanii wyborczej – od 7 lutego do 10 maja – poparcie dla urzędującego prezydenta spadło o 30 punktów procentowych. Według sondażu CBOS jeszcze na początku lutego Bronisław Komorowski mógł liczyć na 63-procentowe zaufanie wyborców, natomiast w pierwszej turze wyborów prezydenckich zagłosowało na niego zaledwie 33,77 proc.

W tym samym okresie wyjątkowy wzrost popularności zanotował mało znany – ale wystawiony przez Jarosława Kaczyńskiego – poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Duda. Początkowe 15 proc. zaufania przekuł w wynik 34,76 proc. w pierwszej turze wyborów i strącił z pierwszego miejsca prezydenta Komorowskiego.

Bardzo podobne programy i obietnice obu kandydatów pozwalają sądzić, że o wyniku drugiej tury nie zdecydują merytoryczne różnice między nimi.

Priorytety i umowa

Nawet strony internetowe Dudy i Komorowskiego są bliźniaczo podobne. Nie znajdziemy na nich szczegółowych programów wyborczych. Kandydaci dzielą się z użytkownikami jedynie ogólnymi postulatami. Komorowski zdradza 6 priorytetów: „Bezpieczeństwo”, „Rodzina”, „Dialog”, „Gospodarka”, „Dobre prawo”, „Duma z Polski”. Każdy z nich rozwija skrótowo, odwołując się do działań mijającej kadencji. Analiza prezydentury Bronisława Komorowskiego na MamPrawoWiedziec.pl

Duda w zakładce „Umowa programowa” trochę szerzej niż Komorowski rozwija 4 postulaty programowe. Trzy z nich to podobnie jak u rywala: „Bezpieczeństwo”, „Rodzina” i „Dialog”. Czwartym jest „Praca” (obietnica zmniejszenia bezrobocia i zwiększenia liczby miejsc pracy poprzez inwestycje; to samo, co obiecuje Komorowski pod hasłem „Gospodarka”).

Podobnie o rodzinie. Różnice w opiece nad dziećmi

MamPrawoWiedziec.pl zebrało i analizuje obietnice wyborcze z oficjalnych kanałów informacyjnych kandydatów. Komorowski najczęściej porusza kwestie polityki rodzinnej oraz bezpieczeństwa. Duda najchętniej mówi o gospodarce i przedsiębiorczości. Co kandydaci obiecują w tych obszarach?

W kwestii polityki prorodzinnej są zgodni. Obecny prezydent dużo uwagi poświęca wsparciu dla rodziców – zapowiada rozwój sieci żłobków i przedszkoli, uelastycznienie kodeksu pracy i ulgi podatkowe. Duda nie pozostaje dłużny – w jego programie również znalazło się miejsce dla ulg podatkowych oraz żłobków i przedszkoli.

Różnice można zauważyć tylko w obietnicach dotyczących opieki nad dziećmi. Komorowski wsparcie dla rodziców widzi w ułatwianiu im godzenia życia zawodowego z wychowywaniem dzieci poprzez zmiany w kodeksie pracy. Obiecuje także bon opiekuńczy, z którego rodzice mogliby opłacać miejsce w żłobku dla dziecka do 3. roku życia. Duda kładzie nacisk raczej na finansowe formy wsparcia, takie jak zasiłki i wydłużenie (nawet do 6 lat) urlopów rodzicielsko-wychowawczych.

Obaj zapowiadają podobne zmiany w polityce mieszkaniowej państwa. Duda proponuje powołanie państwowego programu budowania mieszkań dla polskich rodzin. Komorowski obiecuje rozwój taniego budownictwa komunalnego dla młodych.

Podobnie w gospodarce: przede wszystkim innowacje

Jednym z priorytetów Komorowskiego na drugą kadencję jest rozwój gospodarki. W jego wypowiedziach można znaleźć przede wszystkim obietnice dotyczące sektora nowych technologii. Zapowiada ulgi podatkowe dla innowacyjnych firm. Jego projekt zmian w ustawach, który ma wesprzeć innowacyjność (a dokładniej ułatwić realizację inwestycji innowacyjnych i obarczonych dużym ryzykiem oraz zarządzanie majątkiem i projektami badawczymi przez instytucje naukowe), przeszedł niedawno pierwsze czytanie w Sejmie.

Podobnie jak Komorowski, Duda dużo mówi o uelastycznieniu prawa dla firm innowacyjnych. Obiecuje ulgi podatkowe i podkreśla potrzebę „sprzężenia nauki z gospodarką”. Kandydaci widzą szansę na poprawę sytuacji na polskim rynku pracy właśnie w rozwijaniu sektora innowacji i nowych technologii.

Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy

Jednym z dominujących tematów kampanii jest wspieranie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych. Również w tym polu Duda i Komorowski wydają się zgodni. Obaj obiecują ulgi podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Duda: „Obniżenie podatku CIT z 19 do 15 proc. dla tych mikroprzedsiębiorców, którzy stworzą przynajmniej trzy nowe miejsca pracy oraz – wzorem Wielkiej Brytanii – wprowadzenie zasady, że nowe firmy zaczynają płacić podatki i składki dopiero wtedy, kiedy zaczną przynosić dochód”. Komorowski obiecuje kartę młodego przedsiębiorcy, która ułatwi założenie działalności gospodarczej.

W kampanii kandydata PiS pojawiają się obietnice skierowane do innych grup zawodowych niż przedsiębiorcy. Przed samymi wyborami obiecał odbudowę polskiej stoczni: – Stocznię trzeba będzie odbudować i to też jest element planu naprawy Polski i rozwoju na przyszłość, tak jak i polskiego przemysłu – powiedział.

Duda jest zwolennikiem inwestowania w polskie górnictwo i zwiększania wydobycia węgla kamiennego. W jednym z wystąpień podkreślił, że będzie wychodził naprzeciw potrzebom polskich rolników: – Jest dużo zadań, które powinny być zrealizowane dla ułatwienia życia polskim rolnikom, dla wsparcia ich w dzisiejszej sytuacji, trudnej, bo mamy kryzys na rynku rolnym, mamy embargo rosyjskie i dzisiaj polskie rolnictwo wymaga wsparcia, zabezpieczenia jego interesów. I tutaj też jest wielka rola dla prezydenta – mówił.

Komorowski wprawdzie spotykał się z przedstawicielami różnych grup zawodowych – jak górnicy czy rolnicy – jednak nie składał im bezpośrednich obietnic.

Bezpieczeństwo: podobne stanowiska w kluczowych kwestiach

Kandydaci zajmują podobne stanowiska w kluczowych kwestiach dotyczących polskiego bezpieczeństwa. Obaj są za modernizowaniem sił zbrojnych i odbudową przemysłu zbrojeniowego. Nie chcą przywrócenia armii poborowej.

Obecny prezydent uważa, że należy pomagać zaatakowanej przez Rosję Ukrainie przede wszystkim poprzez współpracę z NATO oraz rozwijając jej potencjał obronny. Nie wyklucza sprzedawania Ukrainie broni czy wysyłania tam żołnierzy pod auspicjami NATO i Unii Europejskiej. Duda podkreśla, że Polska powinna wspierać Ukrainę dyplomatycznie; powinna być jej „swoistym adwokatem, reprezentantem na forum międzynarodowym”. Zgadza się, że decyzje dotyczące działań Polski wobec Ukrainy należy podejmować we współpracy z NATO.

Temat numer jeden w kampanii. Czy prezydent zapewni bezpieczeństwo do 2020 r.?

Czasem niezgodni: wiek emerytalny i emerytury, dziedzictwo

Dudę i Komorowskiego wyraźnie dzieli stanowisko w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Prezydent popiera w tym względzie reformę PO, czyli podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia. Mówi wprost: – Obniżenie wieku emerytalnego spowoduje obniżenie emerytur.

– Szukamy rozwiązania, które by pozwoliło stworzyć bardziej elastyczne rozwiązanie, tzn. żeby nie tylko wiek emerytalny był jedynym wyznacznikiem momentu przejścia na emeryturę, ale także staż pracy – dodaje Komorowski.

Kandydat PiS od początku kampanii krytykuje podniesienie wieku emerytalnego: – Jeśli wybierzecie mnie, pierwszą ustawą forsowaną przeze mnie będzie ustawa przywracająca niższy wiek emerytalny – powtarza. Właśnie tę obietnicę złożył jako pierwszą podczas inauguracji kampanii 7 lutego. Komorowski „nigdy nie powinien był się na to zgodzić” – mówił wówczas kandydat PiS.

W swojej kampanii Komorowski rzadko porusza sprawy kultury czy dziedzictwa narodowego, do których chętnie odwołuje się Duda. Program prezydenta zawiera pojęcie „nowoczesnego patriotyzmu”, jednak pozostaje ono niewyjaśnione. Duda mówi konkretnie o wspieraniu budowy muzeów: Ziem Zachodnich, Kresów Wschodnich, Żołnierzy Wyklętych.

Porównaj obietnice wyborcze kandydatów na MamPrawoWiedziec.pl

Na MamPrawoWiedziec.pl można znaleźć obietnice, deklaracje światopoglądowe i priorytety kandydatów na prezydenta. Każdy cytat oprócz źródła otrzymuje tag tematyczny, np. „polityka rodzinna”, „ochrona zdrowia”, „integracja europejska”. Obietnice z oficjalnych materiałów wyborczych można ze sobą porównać, można na ich podstawie sprawdzić trendy kampanii i priorytety kandydatów.

Tekst pochodzi z serwisu MamPrawoWiedziec.pl