To było wystąpienie pozbawione ostrych politycznych tez. Wielu zapewne mogło się spodziewać mocniejszego nacisku na pewne akcenty w polityce zagranicznej. Oczywiście szef MSZ nawiązał do ostatnich wydarzeń związanych z zakłamywaniem polskiej historii w kontekście II wojny światowej, ale nie określił ich szczegółowo.

Przypomniał zobowiązanie wstąpienia Polski do euro. Nie wskazał jednak ram czasowych, w których mogłoby się to stać. Mówił jedynie o potrzebie ustabilizowania sytuacji w UE pod wzgledęm gospodarczym i finansowym.

Współpracę z Bronisławem Komorowskim Grzegorz Schetyna nazwał w czwartek “modelową”. Prezydent po jego expose – któremu przysłuchiwał się też Andrzej Duda i Janusz Korwin-Mikke – stwierdził w Sejmie, że “zgoda buduje także w obszarze polityki zagranicznej”. W czasie informacji szefa MSZ był na sali Jarosław Kaczyński. W ostatnich latach na wystąpieniach Radosława Sikorskiego prezes PiS się nie pojawiał. Duda o godz. 14 odpowie na słowa prezydenta i Schetyny.

Expose Schetyny – podobnie jak jego przemówienie w listopadzie – było bardzo kompleksowe. Minister spraw zagranicznych szerzej niż jego poprzednik mówił o kwestiach militarnych, podkreślając obecność żołnierzy NATO – w szczególnosci amerykańskich –  w Polsce. Znaczenie USA pojawiło się także w kontekście umowy TTIP.

Schetyna zapowiedział, że że w najbliższych tygodniach odbędzie się w Paryżu szczyt Trójkąta Weimarskiego. Być może stanie się to w czasie toczącej się kampanii.

PiS odrzuciło w całości informację szefa MSZ. W imieniu klubu Schetynę skrytykował Krzysztof Szczerski. Przy okazji rzucił zdanie, które wzbudziło śmiech na sali plenarnej: „Powinien sobie pan wyobrazić, że Protasiewicz do Putin, a Ukraina to Dolny Śląsk. I co, pozwoliłby mu pan się tam tak panoszyć?”

Oto 10 najważniejszych momentów z przemówienia Grzegorza Schetyny.

CDRQ80-W4AALh11

O “PASIE NIESTABILNOŚCI”

Jednym z głównych motywów przemówienia było to, że Polska oraz wspólnota transatlantycka stoi teraz przed dwoma zagrożeniami – destabilizację na Wschodzie (Rosja) oraz na Południu (Państwo Islamskie). Schetyna już w pierwszych słowach stwierdził, że najbliższe otoczenie Europy przekształciło się w “wielki pas niestabilności”. Stwierdził też, że Europa powinna się wzmacniać: “Musimy mieć dzisiaj odwagę, by wyobrazić sobie błękitny sztandar unijny powiewający na brzegach Dniepru, na Bałkanach Zachodnich i nad Bosforem”.

O BEZPIECZEŃSTWIE I WOJSKACH USA

Bezpieczeństwo to kwestia kluczowa dla przyszłości Polski i Europy – mówił dziś szef MSZ. Wymienił m.in. działania na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale najmocniej zabrzmiały wzmianki o ćwiczeniach wojskowych żołnierzy Paktu. Schetyna przypomniał, że w 2015 w Polsce ćwiczyło 3 tys. amerykańskich żołnierzy. Później przypomniał również o obecności w Łasku amerykańskich F-16. Schetyna podkreślił też, że do 2022 roku Polska wyda na zbrojenia 130 mld złotych.

O UKRAINIE

Schetyna mocno odniósł się do rządów ostatnich dwóch dekad na Ukrainie. Jak mówił: “Ukraińcy gotowi byli zapłacić cenę życia, by położyć kres korupcji, pogardzie dla praworządności i nieudolnym rządom”. Jednocześnie przyznał, iż kwestia wsparcia dla Ukrainy jest sprawą ponadpolityczną i łączącą Polaków: jak stwierdził Schetyna, 80 proc. Polaków opowiada się za udzieleniem Ukrainie pomocy gospodarczej. Proeuropejską i suwerenną Ukrainę szef MSZ nazwał “elementem polskiej racji stanu”.

Schetyna z uznaniem wypowiedział się o ostatniej wizycie Bronisława Komorowskiego w Kijowie i jego wystąpieniu w tamtejszym parlamencie – mimo że wielu tę wizytę krytykowało, zwłaszcza po przyjęciu uchwały przez Radę Najwyższą gloryfikującą żołnierzy UPA. Nawiązał do relacji polsko-ukraińskim w kontekście historycznym. Jak stwierdził, “nie będziemy przemilczać naszych krzywd i polskich ofiar, w tym także Zbrodni Wołyńskiej, ale nie zamykamy się na wrażliwość sąsiada”.

Dodał też, że większe zaangażowanie Polski jest możliwe, jeśli sytuacja zacznie się pogarszać: “Polska popiera wysiłki wspólnoty międzynarodowej, mające na celu powstrzymanie separatystów na wschodzie Ukrainy. Jednak, jeśli dojdzie do zaostrzenia sytuacji, możliwe, że konieczne będzie udzielenie silniejszej pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi”.

SCHET

APEL DO OPOZYCJI

Schetyna zaapelował także do opozycji – w kontekście właśnie przyjęcia ostatnio przez Radę Najwyższą Ukrainy czterech ustaw o polityce historycznej. Jak stwierdził szef MSZ: “Apeluję do klubów i kół parlamentarnych, aby nie wykorzystywać tych kwestii w toczącej się kampanii wyborczej”.

APEL DO MEDIÓW

Schetyna – w kontekście Rosji – przypomniał o zabójstwie Borysa Niemcowa, wojnie informacyjnej i “kampanii zastraszania” tamtejszej opozycji. Szef MSZ zaapelował do polskich mediów, by zachowały umiar w nagłaśnianiu tematów, suflowanych przez Rosję, których celem jest przedstawienie Polski w negatywnym świetle.

O SMOLEŃSKU I „CHŁODNYCH RELACJACH Z ROSJĄ”

Jak mówił Schetyna: „Ze smutkiem muszę odnotować ochłodzenie stosunków z Federacją Rosyjską, zaważyły jednak istotne przyczyny”. Tutaj padło zdanie m.in. o polityce rosyjskiej wobec Ukrainy.

W przemówieniu Schetyny słowo “Smoleńsk” pojawiło się dwa razy. Szef MSZ przyznał, iż Polska nie akceptuje braku postępu w kwestii zwrotu wraku Tupolewa czy budowy pomnika ofiar w Smoleńsku. Jednocześnie Schetyna przyznał, iż “jesteśmy wdzięczni Rosji za możliwość godnego uczczenia 5. rocznicy katastrofy w Smoleńsku”.

O GLOBALNEJ ROLI POLSKI

“Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem. Albo stanie się krajem zdolnym do zajęcia ważnego miejsca we współpracy między Europą i innymi kontynentami, albo będzie skazana na niszowość, na marginalizację” – mówił szef MSZ. Jak stwierdził, Polska nie tylko jest skupiona na Wschodzie, ale przykłada równą wagę do “obu wymiarów” unijnego sąsiedztwa.

O POLITYCE HISTORYCZNEJ

“Nie będziemy bierni w przypadku prób fałszowania historii, ignorancji czy przypisywania nam win, których nie popełniliśmy” – mówił Schetyna, nawiązując rzecz jasna przede wszystkim do słów szefa FBI – choć nie odniósł się do tego wprost. Szef MSZ przypomniał, że tylko w zeszłym roku polskie placówki dyplomatyczne reagowały ponad 150 razy w przypadku prób zafałszowania historii.

Przypomniał w tym kontekście także jednego z największych bohaterów Polski XX w. Jak mówił Schetyna, jednym z elementów “walki o prawdę historyczną” był rok Jana Karskiego. Przypominanie o zasługach Karskiego jest – zdaniem Schetyny – najlepszym sposobem na przełamanie krzywdzących stereotypów o historii Polski.

O EURO

Schetyna podkreślał jedność Polski ze Wspólnotą Europejską. Jak mówił, dzięki członkostwu w UE jesteśmy “zakotwiczeni w najsilniejszym ugrupowaniu politycznym i gospodarczym świata”. Podkreślił także zobowiązanie dotyczące wstąpienia Polski do euro. “Wstępując do UE, Polska podjęła decyzję o przyjęciu wspólnej waluty. I nadal podtrzymuje to zobowiązanie”. Szef MSZ nie określił ram czasowych, w jakich miałoby się to stać. Przyznał jednak, że kluczowym kryterium będzie interes Polaków oraz stabilność UE. Po tym stwierdzeniu posłowie Platformy zaczęli bić brawo.

O NIEMCZECH JAKO NAJWAŻNIEJSZYM PARTNERZE POLSKI W UE

“Niemcy są dzisiaj głównym europejskim partnerem Polski” – powiedział Schetyna. Jak stwierdził, trudno byłoby wyobrazić sobie współeczesną nam UE bez partnerstwa polsko-niemieckiego, wyrastającego z “wielkiego gestu polskiego Kościoła”. Szef MSZ przywołał tu list biskupów polskich do niemieckich sprzed 50 lat.

Fot. Sejm, 300POLITYKA