Poniedziałkowa Gazeta Wyborcza drukuje tekst Bronisława Komorowskiego. Na jedynce Gazety zapowiadają go Agata Nowakowska i Tomasz Bielecki: „PiS w 2005 r. narzucił – jak się później okazało, skuteczny, bo partia przejęła władzę – podział na Polskę solidarną i w kontrze do niej Polskę liberalną reprezentowaną niby przez PO. W tekście nadesłanym do „Wyborczej” Bronisław Komorowski dostrzega inny, bardziej dziś aktualny podział: racjonalizm kontra radykalizm. Widoczny szczególnie w trzech dziedzinach – polityce zagranicznej, gospodarce oraz sprawach światopoglądowych”.

Jak pisze w poniedziałkowej GW PBK: „Radykalność żąda toczenia wojny ideologicznej w imię tylko własnych poglądów, wetowania rozwiązań czy karania więzieniem za stosowanie metody przynoszącej szansę na wymarzone przez innych dziecko.”

W części odnoszącej się do gospodarki prezydent pisze: „Gdy padają więc populistyczne i nierealne obietnice radykalnego zwiększenia wydatków – liczone w dziesiątkach miliardów – rozsądek każe powiedzieć: »Stop!«. Bo ta alternatywa jest jasna: albo odpowiedzialna polityka gospodarcza, albo rozdawnictwo. Los Grecji powinien być dla nas przestrogą”.

Potwierdzają się zatem informacje 300POLITYKI. O nowej strategii sztabu PBK i nowym spocie pisaliśmy tutaj.