Jak dowiaduje się 300POLITYKA, tylko wicemarszałek Marek Kuchciński z PiS był przeciwny uchwale Prezydium Sejmu kierującej do Komisji etyki sprawy reprezentowania przez posłów PiS interesów SKOK-ów. Podstawowym zarzutem Prezydium Sejmu wobec posłów PiS jest wybór na reprezentanta wnioskodawców Joanny Mędrzeckiej, prawniczki obsługującej SKOK-i. Miałoby to dowodzić sytuacji jaskrawego konfliktu interesów.

Dodatkowo, zdaniem Prezydium Sejmu, gdyby nie wniosek posłów PiS  do TK (z marca 2012) zaskarżający rozporządzenie ministra finansów o rachunkowości kas, SKOK-i musiałyby same zaskarżać do sądów w kolejnych instancjach rozporządzenie MF, a dopiero na końcu sprawa trafiłaby do TK. Zdaniem Prezydium w ten sposób posłowie PiS mieli pomóc SKOK-om „zbajpasować” procedurę sądową, by sprawa trafiła wprost do TK.

Zaskarżone przez posłów PiS rozporządzenie zakładało obowiązek tworzenia w SKOK rezerw na poczet złych kredytów i znaną z systemu bankowego ochronę depozytariuszy.

To kolejna sprawa, która będzie podnosić polityczną temperaturę wokół przekazu PO wokół związków PiS ze SKOK-ami.

Dziś o 12.30 odbędzie się zamknięte posiedzenie kierowanej przez posłankę PO Krystynę Skowrońską Komisji Finansów Publicznych. W porządku obrad znajduje się informacja dotycząca postępowań w związku z nieprawidłowościami występującymi w systemie SKOK-ów. Na posiedzeniu mają pojawić się szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komisji Nadzoru Finansowego i Prokurator Generalny.

fot. Sejm