Dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, jutro – Senatu. Izba wyższa w tym tygodniu zajmie się przede wszystkim konwencją antyprzemocową. Senatorowie mają dwa wyjścia, ale muszą rozstrzygnąć sprawę na tym posiedzeniu, bo termin rozpatrzenia projektu ustawy ratyfikującej upływa w niedzielę.

Jeżeli Senat przyjmie projekt bez poprawek, to konwencja trafi do prezydenta. Jeżeli natomiast wprowadzą poprawki, to projekt wróci do Sejmu. W takim wypadku – teoretycznie – mógłby zostać przetrzymany do zakończenia wyborów prezydenckich, choć politycy Platformy zapewniają, że to mało prawdopodobne.

*****

Wtorek – 3 marca

88. posiedzenie Sejmu rozpocznie tradycyjna konferencja marszałka Sikorskiego – o 12:45. Ponadto Sejm we wtorek, jak zapowiedziała Małgorzata Ławrowska, uczci pamięć Borysa Niemcowa.

O 13:00 posłowie wysłuchają sprawozdania do prezydenckiego projektu zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, którego celem jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny. Projekt określa m.in. ramy czasowe obowiązywania konstytucyjnego terminu „czas wojny”.

O 14:15 Sejm zajmie się sprawozdaniem do złożonego przez SLD projektu nowelizacji ustawy o emeryturach. Nowelizacja zakłada zwiększenie o 25 proc. podstawy obliczenia emerytury wg tzw. nowych zasad dla osób urodzonych po 1948 r., posiadających co najmniej 25-letni okres składkowy, które przed przejściem na emeryturę po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego nie korzystały z innych świadczeń emerytalno-rentowych.

O 13:15 Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej – na tradycyjnie zamkniętym posiedzeniu – przesłucha Cezarego Przasnka, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wezwanego w charakterze świadka w sprawie z wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobro.

Także o 13:15 Komisja ds. UE wysłucha informacji przedstawiciela ministerstwa gospodarki na temat Unii Energetycznej.

Ważne będzie zamknięte posiedzenie Komisji ds. Służb Specjalnych o 14:30. Szef CBA przedstawi informację dotyczącą ostatnich doniesień medialnych w sprawie tzw. afery podsłuchowej.

Z kolei Prokurator Generalny, szefowie ABW i KGP przedstawią informację o wynikach pracy zespołu ABW i Policji w zakresie tzw. afery podsłuchowej.

*****

Środa – 4 marca

O 11:30 informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi.

O 13:00 przedstawiciel rządu przedstawi informację w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie.

O 16:00 odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmian w ustawie oświatowej, firmowanego przez Państwa Elbanowskich. Nowela daje rodzicom wybór, kiedy ich dzieci mają rozpocząć naukę szkolną – w wieku 6 czy 7 lat. W projekcie zapisano, że standardowo jest on ustalony na 7 lat, co w praktyce oznacza cofnięcie jednej ze sztandarowych reform rządu Donalda Tuska.

Jak pisaliśmy tydzień temu na 300POLITYCE, na odwrócenie reformy nie ma praktycznie żadnych szans, więc projekt i tym razem albo wyląduje w koszu, albo w sejmowej komisji, w której poczeka do końca kadencji.

O 16:00 także Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej rozpatrzy wnioski dowodowe z wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobro.

*****

Czwartek – 5 marca

Głosowania wyjątkowo krótko – między 9:00 a 10:00. Później Sejm zajmie się jeszcze Narodowym programu ochrony zdrowia psychicznego. 88. posiedzenie zakończy się najpóźniej o 13:00.

O 12:00 Komisja ds. Służb Specjalnych wysłucha informacji szefów służb wywiadowczych i Dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich na temat sytuacji wewnętrznej na Ukrainie.

*****

Posłowie kolejny raz zbiorą się za 2 tygodnie, 18-20 marca.

Fot. Sejm