Jak dowiaduje się 300polityka, na trwającym posiedzeniu klubu PO Stefan Niesiołowski złożył wniosek o wprowadzenie dyscypliny klubowej w planowanym na piątek głosowaniu konwencji antyprzemocowej. Wniosek Niesiołowskiego uznano za bezprzedmiotowy, bo praktycznie cały klub PO jest obecnie za przyjęciem konwencji. Ostateczną decyzję w sprawie umieszczenia ratyfikacji w porządku piątkowych głosowań podejmie marszałek Sejmu po czwartkowym konwencie seniorów, który ma się odbyć po posiedzeniu połączonych komisji sprawiedliwości i spraw zagranicznych.

Jacek Rostowski, który dotychczas należał do krytyków konwencji, a w niedawnej rozmowie z GW nie wykluczał głosowania przeciw ratyfikacji, zmienił zdanie i zadeklarował na posiedzeniu klubu głosowanie za ratyfikacją. Ewa Kopacz zapowiedziała, że Rostowski stanie na czele zespołu przygotowującego wyborczy program Platformy.

Nowy szef gabinetu PEK- Marcin Kierwiński złożył deklarację, że „nie będzie dzielił posłów na „schetynowców, spółdzielców czy tuskowców” i że w klubie „nie mogą góry brać ambicje i własne ego poszczególnych osób”.

fot. Wikipedia