O 15:00 rozpocznie się krótkie, jednodniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się poprawkami Senatu do tzw. ustawy górniczej, przez opozycję nazywaną ustawą o likwidacji kopalń. Wprowadzają one przede wszystkim nowy pakiet osłon dla pracowników kopalń. To jedyny punkt w porządku obrad.

Posiedzenie zostało zwołane w ostatniej chwili – 2 dni temu – i jest konsekwencją podpisanego w sobotę porozumienia między rządem a górnikami. Gdyby Ewa Kopacz zdecydowała się na forsowanie pierwotnych zmian w górnictwie, nie zgadzając się na ustępstwa, senatorowie mogliby bez poprawek przyjąć projekt. Prezydent dostałby wtedy gotową ustawę do podpisania już w tym tygodniu.

Nie po to przecież Sejm w błyskawicznym tempie pracował nad projektem, by Senat – w którym Platforma ma większość – opóźniał prace. Dodatkowe posiedzenie Sejmu zwołano dopiero po podpisaniu porozumienia.

Komisja nadzwyczajna ds. Energetyki, która zebrała się dzisiaj o 11:00, poparła już wszystkie poprawki Senatu. Głosowania odbędą się między 16:30 a 17:30.

Fot. Sejm