– Myśmy złożyli ten projekt już jakiś czas temu, ale on chwilę był w rozmowach międzyresortowych, teraz trafi do konsultacji społecznych […] ten projekt wychodzi bardzo szeroko, on również ułatwi inwestowanie w biogazownie […] ułatwi w ogóle procesy inwestycyjne w odnawialne źródła energii, więc tam jest więcej czynników, niż sama zmiana odległości wiatraka od zabudowań, ta oczywiście odległość proponujemy, by została ustalona zgodnie z konsensusem społecznym na poziomie 500 metrów, natomiast poza tym jest bardzo wiele różnych czynników, które ubogacają tę ustawę – powiedziała Paulina Hennig-Kloska w rozmowie z Beatą Lubecką w programie „Gość Radia ZET”, pytana o tzw. ustawę wiatrakową.