Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że z porządku obrad trwającego posiedzenia Senatu został skreślony punkt dot. rozpatrzenia nowelizacji Kodeksu karnego, która zmienia definicji gwałtu.

– Komisja Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisja Ustawodawcza nie zakończyły prac nad tą ustawą, nie przygotowały sprawozdania w tej sprawie. […] Ustawa zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Senatu – przekazała.

Ponadto opóźni się procedowanie nowelizacji ustawy o prawach autorskich, wdrażającej unijne dyrektywy.

– Komisja Kultury i Środków Przekazu nie przygotowała sprawozdania i punkt ten nie zostanie uwzględniony w porządku obrad zatwierdzonym przez Senat. Po przygotowaniu sprawozdania przez komisję, porządek obrad może został uzupełniony o rozpatrzenie tej ustawy – powiedziała Kidawa-Błońska.