PO zawsze zamieniała demokrację w manipulację. Tak było w czasie 8-lecia jej rządów, mówiłem o tym kiedyś, uzasadniając wniosek o wotum nieufności dla rzadu Tuska i można powiedzieć, że tak było później także w opozycji i tak jest i dzisiaj, tylko że ten proces przybrał już charakter nieporównanie bardziej zaawansowany i groźniejszy i ma różnego rodzaju daleko idące skutki. Bo jeśli spojrzeć na zasadnicze zadania państwa i narodowe, to rząd PO nie tylko się z nich nie wywiązuje, ale świadomie czy nieświadomie i to ze względu na swoje zewnętrzne powiązania i zewnętrzne uwarunkowania swoich akcji działa po prostu na szkodę i państwa i narodu – stwierdził Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej PiS.

Wielkim szkodzeniem państwu jest nieustannie łamanie prawa, przyjmowanie że prawem jest to, co my uważamy za prawo, łamanie Konstytucji. Telewizja publiczna, prokuratura to są sprawy najbardziej znane, ale przecież w wielu innych miejscach dokonano zmian wbrew prawu. Były to instytucje, gdzie obowiązują kadencje, kadencje mają charakter gwarancyjny, na przykład w instytucji, która dokonuje w Polsce audytów i tam też dokonano zmiany – dodał prezes PiS.

Ona [PO] nie uznaje reguł demokracji, tego że może przegrać wybory i nie podchodzi do tego tak, jak podchodzą do tego normalne partie demokratyczne, to znaczy oczywiście stara się, żeby kolejne wybory wygrać, ale akceptuje istniejący stan – mówił dalej.