Tak [poprzemy projekt rządu dot. użycia wojska na terenie kraju, bez ogłaszania stanu wojennego lub wyjątkowego], potrzebujemy doprecyzować przepisy, takie przepisy już w poprzedniej kadencji Sejmu też zgłaszało BBN i co ciekawe większość rządząca z PiS-u i Jarosław Kaczyński sam te przepisy odrzucał. Teraz nagle wszyscy są tym zainteresowani, co też pokazuje hipokryzję polityków – stwierdził Krzysztof Bosak w Radiu Zet.