O 10:00 premier Donald Tusk weźmie udział w naradzie z wojewodami.

O 12:00 podczas posiedzenia komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży odbędzie się dyskusja na temat poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego – w praktyce jest to propozycja klubu Lewicy.

Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu Prezydentów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki, które odbędzie się w Rydze w Republice Łotewskiej. Na 9:38 czasu polskiego w rydze zaplanowano wypowiedź głowy państwa dla mediów, a na 9:40 – spotkanie z prezydentami Łotwy oraz Rumunii.

O 10:00 rozpocznie się oficjalne powitanie uczestników przybyłych na szczyt, na 10:20 zaplanowano wspólne zdjęcie, na 10:30 – udział prezydenta w sesji otwierającej, a na 10:40 – udział w pierwszej sesji.

O 11:55 PAD spotka się z sekretarzem generalnym NATO, a o 13:40 weźmie udział w drugiej sesji. Ostatni punkt w planie to spotkanie prezydentów z mediami oraz sekretarza generalnego NATO – o 15:00 czasu polskiego.

W Białymstoku odbywa się szczyt przewodniczących parlamentów Polski, Estonii, Łotwy, Litwy i Ukrainy z udziałem marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Powitanie zaplanowano na 9:15, spotkanie przewodniczących – na 9:30, na 10:50 – family photo, na 11:20 – kolejne spotkanie, a na 12:35 – wspólne oświadczenie dla prasy. Ostatni punkt w planie to lunch wydawany przez prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego o 14:00.