Fakt, że w ciągu tylko tych kilku, kilkunastu ostatnich tygodni aresztowaliśmy 10 osób bezpośrednio zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce i że mamy powody sądzić, że to nie są ostatnie tego typu zdarzenia, to pokazuje jak ważna i trochę inna niż w przeszłości jest wasza misja jako szefów administracji rządowej na terenie waszych województw – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie narody z wojewodami.