– Za chwilę rozpoczniemy pierwszą część naszego dorocznego spotkania, jak zawsze przed szczytem NATO spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki […], wschodniej flanki NATO. Jak zawsze będziemy rozmawiali o problemach bezpieczeństwa. Wszyscy wiemy, w jakiej dzisiaj jesteśmy sytuacji, za naszymi granicami toczy się tej chwili wojna – powiedział prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym w Rydze.

– Dzisiaj wszyscy wspieramy broniącą się Ukrainę, obrońców Ukrainy, […] ale przede wszystkim budujemy potencjał obronny naszych krajów. […] Musimy się umacniać i przede wszystkim budować nasze bezpieczeństwo, stąd między innymi na pewno postawię tutaj moją propozycję, którą także zgłoszę na szczycie NATO w Waszyngtonie, o tym, aby wydatki na obronność w państwach NATO zostały podniesione do poziomu 3% PKB. To powinna być dzisiaj ta dolna granica – podkreślił.