– Kilka godzin temu odbyliśmy […] Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej, jak również tymi sytuacjami, tragicznymi zdarzeniami, które zdarzyły się w ostatnim czasie w naszej ojczyźnie. Przede wszystkim rozmawialiśmy o kwestii niestety tragicznej śmierci jednego z naszych żołnierzy, który poległ na służbie, broniąc polskiej granicy. Rozmawialiśmy także o sytuacjach, które miały miejsce kilka miesięcy temu na granicy bezpośrednio w związku z jej ochroną i wywołały interwencję zarówno Żandarmerii Wojskowej, jak i działania ze strony prokuratury – powiedział prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu po spotkaniu z żołnierzami.

– W tej chwili tutaj na miejscu w jednej z baz […] wojskowego zgrupowania zadaniowego rozmawiałem także z przedstawicielami Żandarmerii i dowództwa, omawialiśmy tę sytuację, bardzo spokojnie, ona wymaga wyjaśnienia. Chcę tylko państwu zasygnalizować, że tak jak powiedział dzisiaj pan minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, żaden z żołnierzy, którzy zostali zatrzymani przez Żandarmerię ani ich obrońców nie zgłosił żadnego zażalenia na działania Żandarmerii – kontynuował.

– Odkąd pełnię urząd Prezydenta, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, kwestia tego, czy polski żołnierz ma możliwości służenia, wykonywania swoich zadań bezpiecznie, tak, żeby mógł spokojnie ze służby, z wykonania zadań wrócić do domu, ma dla mnie znaczenie fundamentalne. […] Powiedziałem dzisiaj, że Polska musi dołożyć wszelkich starań, wszelkie możliwości polskie państwo powinno uruchomić, aby sprawcy, sprawca tego morderstwa został schwytany, zatrzymany i w sposób należyty ukarany. To jest kwestia naszej polskiej racji stanu – mówił dalej.

– Mówiliśmy także, proszę państwa, o ustawie, która ma uporządkować te braki, które występują dzisiaj w możliwościach działania naszych żołnierzy, także jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, także jeżeli chodzi o wyposażenie, także jeżeli chodzi o możliwości użycia przez nich środków, które mają zapewnić im bezpieczeństwo i możliwość odparcia ataku. […] W tym przedmiocie również będą w najbliższym czasie proponowane rozwiązania legislacyjne – dodał.