Możemy się temu przeciwstawić, trzeba tylko stworzyć szeroki biało-czerwony front. I to jest nasz cel. Nie, nie uważam że zostaniemy zmieceni. Wierzę głęboko, że zmieceni zostaną ci, którzy chcą zniszczyć Polskę – stwierdził Jarosław Kaczyński w TV Republika.