Cieszę się i chcę podkreślić z satysfakcją, że na sali sejmowej była bardzo liczna grupa posłów, prawie, że wszyscy byli obecni. Ciszę się, że wystąpienie zostało wysłuchane w spokoju. Ja też byłem tutaj obecny po to, żeby pokazać, że sprawa bezpieczeństwa Polski, zwłaszcza bezpieczeństwa militarnego jest sprawą ponad podziałami politycznymi. Jest kwestią, którą powinniśmy realizować razem, jest kwestią, którą powinniśmy realizować jak najbardziej zgodnie. Wyrażam satysfakcję, że dzisiaj na sali sejmowej można było to zaobserwować. Oczywiście podnosiły się czasem z sali różne głosy, ale to jest normalne – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wypowiedzi dla mediów.