– Za chwilę rozpoczynamy 10. posiedzenie Senatu. Nieprzypadkowo za mną są dzisiaj flagi NATO i te plansze, bo o godzinie 12 otworzymy wystawę w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO […]. Dzisiaj bardzo ciekawe ustawy, nad którymi będzie pracował Senat, pierwsza, na którą czekają ludzie, którzy mają kredyty i znaleźli się w trudnej sytuacji, to jest ustawa przedłużająca wakacje kredytowe na bieżący rok […]. Po raz pierwszy w tej kadencji zajmiemy się inicjatywą senacką dotyczącą zwiększenia świadczeń pieniężnych dla sołtysów – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska na konferencji prasowej.

– Następna ustawa chroniąca zdrowie przed skutkami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa zmieniająca ustawę o samorządzie gminnym […] w sytuacji kiedy są wybory i wójt czy burmistrz zostaje powołany na funkcję posła, czy senatora, był powoływany komisarz, teraz tę funkcję do czasów nowych wyborów będzie pełnił pierwszy zastępca. Bardzo ważna będzie także ustawa ratyfikująca protokół rozszerzający pomoc polsko-ukraińską w sprawach prawnych. Zmiana ta przyczyni się do poprawy przestrzegania prawa i bezpieczeństwa w naszym kraju, a także sposobu odsiadywania wyroków czy kar przez obywateli ukraińskich – kontynuowała.