– Kilka tygodni temu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi rządowi tworzenie specjalnych programów, w ramach których opiekunki, opiekunowie w żłobkach już od lipca otrzymają tysiąc złotych dodatku brutto do wynagrodzenia, bo wsparcie opiekunów pracujących w żłobkach samorządowych jest dla nas priorytetem, przede wszystkim w tym finansowym względzie, ale nie tylko – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na konferencji prasowej.

– Przygotowałyśmy wspólnie z ministrą Aleksandrą Gajewską projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, dzięki której zostanie wprowadzony właśnie 4 kwietnia Dzień Opiekuna Małego Dziecka. To symbol, to gest, o który apelowały osoby wykonujące ten ważny zawód, ale to nie tylko symbol i gest. To także okazja do tego, żeby świętować, to także okazja do tego, żeby docenić wyróżniające się na tle kolegów, koleżanek osoby wykonujące ten zawód specjalnym dodatkiem, nagrodą, odznaczeniem, medalem. Takie odznaczenia, takie wyróżnienia będzie mógł przyznawać czy to minister ds. rodziny, czy to marszałek województwa, czy wójt, czy burmistrz – kontynuowała.

– Chcemy także, aby w myśl nowelizacji ustawy opiekun żłobkowy czy opiekunka żłobkowa cieszyła się statusem funkcjonariusza publicznego. To kwestia bezpieczeństwa pracy, to kwestia jasnego sygnału od państwa do opiekunów dzieci najmniejszych, że są ważni, że powinni być chronieni, że powinni być bezpieczni […]. W myśl naszego projektu dwa dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego po pięciu latach pracy będą przysługiwały każdej opiekunce, każdemu opiekunowi – mówiła dalej.