– Za chwilę zaprezentujemy państwu ustawę o związkach partnerskich, jest polityczne zielone światło, przez wiele tygodni trwały konsultacje ze stroną społeczną, z organizacjami, które przez lata o prawa osób LGBT+ walczyły – powiedziała Katarzyna Kotula na konferencji prasowej.