Mam nadzieję, że najdalej za dwa tygodnie do trzech, to nowe prawo [przepisy dot. tantiem z internetu] pójdzie do parlamentu. Chcemy uzyskać w finale sytuację, w której rząd, większość parlamentarna i twórcy będą stali ramię w ramię za tym nowym prawem. Wtedy odbędzie się zasadnicza dyskusja na ten temat, kto jest za, a kto jest przeciw. Wtedy w Sejmie, który jest miejscem na tego typu debatę, będą mogły stanąć koncerny, inni interesariusze – stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz na konferencji prasowej.