– Po pierwsze najwyższy budżet w historii Rzeczypospolitej na armię, na modernizację ponad 3% środków budżetowych, wspólnie z budżetem Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych to jest ponad 4%. To jest pierwsze miejsce w NATO, spośród wszystkich państw, wyprzedzamy pod tym względem procentowym PKB Stany Zjednoczone, udziału PKB w modernizacji w zbrojeniach. Prawie 50% tych wydatków to są wydatki na transformację, bo przechodzimy z etapu modernizacji na transformację. Transformacja, to nie jest tylko wymiana sprzętu, ale to jest wzmacnianie zdolności. Liczebność armii jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze są zdolności operacyjne, które podnosimy i gotowość bojowa, gotowość operacyjna tu i teraz, nie tylko w roku 2035. Wiele zakupów, które są dokonywane na przestrzeni ostatnich lat, za naszych poprzednich rządów, za rządów naszych poprzedników czy zakupów, które są dokonywane teraz, efekty tych zakupów będą za kilka, kilkanaście lat – powiedział Władysław Kosiniak Kamysz na konferencji prasowej.

– Hasło „Tu i teraz bądźmy bezpieczni” jest głównym hasłem, które wynika też z dzisiejszej narady, z dzisiejszej odprawy w Sztabie Generalnym i te wszystkie działania, które podejmujemy w tym roku, stworzenie wojsk dronowych, stworzenie wojsk komponentu kosmicznego, czy wojsk medycznych to są te działania, które wzmacniają polską armię i też wynikają z doświadczeń ukraińskich – kontynuował.